ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จีนประกาศยังไม่รณรงค์ให้ผู้ชายขลิบ...เพื่อป้องกันเอดส์


ทุกวันนี้ วงการแพทย์ทั่วโลกต่างกำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะคิดหาวิธียับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทั้งการพัฒนาถุงยางอนามัยสำหรับผู้ชายและผู้หญิง รวมทั้งการให้ยาวัคซีนต่างๆ เป็นต้น แต่ล่าสุด รายงานการวิจัยฉบับใหม่ระบุว่า มีหลักฐานที่ช่วยยืนยันว่ามีวิธีการที่นิยมกระทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณวิธีหนึ่งที่อาจช่วยชะลอการแพร่กระจายของเชื้อ HIV ได้ นั่นก็คือ การขลิบปลายอวัยวะเพศชายนั่นเอง แต่ที่ประเทศจีนนั้นยังคงไม่ปักใจเชื่อในการป้องกันด้วยวิธีนี้เสียทีเดียว

รายงานการวิจัยหลายชิ้นเสนอข่าวดีสำหรับท่านสุภาพบุรุษทั้งหลาย นั่นคือมีหลักฐานที่อาจยืนยันได้ว่าการขลิบปลายอวัยวะเพศชายจะสามารถช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ได้จริง อย่างไรก็ตามที่ประเทศจีนนั้น จนท.สาธารณสุขกล่าวว่าจะยังไม่ประกาศรณรงค์ให้ประชากรชายทั้งหลายรีบไปขลิบปลายอวัยวะเพศของตนในทันที แต่จะรอให้มีการศึกษาหาหลักฐานสนับสนุนเสียก่อน

เมื่อปลายปีที่แล้ว งานวิจัยในอเมริกาและอาฟริกาหลายฉบับระบุตรงกันว่า การขลิบปลายอวัยวะเพศชายจะช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV ลงได้ประมาณครึ่งหนึ่ง และยังช่วยป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ๆได้หลายแสนหรืออาจจะหลายล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี โดยหลังจากการทดลองใช้วิธีนี้ในคลินิกที่อาฟริกา นักวิจัยก็ยืนยันว่าเป็นวิธีการที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

รายงานการวิจัยที่เคนยา ของสถาบันสุขภาพอเมริกาซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างเพศชายอายุ 18 – 24 ปี จำนวน 2,784 คน ผลปรากฎว่า ผู้ชายที่ขลิบปลายอวัยวะเพศมีโอกาสติดเชื้อ HIV น้อยกว่าคนที่ไม่ได้ขลิบถึง 53% ในขณะที่รายงานอีกฉบับหนึ่งที่อูกานดาที่ใช้กลุ่มตัวอย่าง 4,996 คน อายุระหว่าง 15 – 49 ปี ปรากฏผลในทำนองเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีรายงานต่างๆยืนยัน แต่คุณ Ru Xiaomei รอง ผอ.ทั่วไปของคณะกรรมการวางแผนครอบครัวและประชากรแห่งประเทศจีน ก็ออกมาประกาศว่าจะยังไม่ประกาศผลการวิจัยเรื่องนี้เป็นมาตรการรณรงค์ เนื่องจากสถานการณ์โรคเอดส์ในจีนนั้นแตกต่างจากอาฟริกา คือยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยกว่า โดยคาดว่าปัจจุบันมีคนจีนติดเชื้อ HIV ประมาณ 650,000 คน คุณ Ru กล่าวว่า หลักฐานที่สนับสนุนการขลิบปลายอวัยวะเพศชายนั้น ยังไม่เพียงพอ และควรมีการศึกษาเพิ่มเติม

การขลิบปลายอวัยวะเพศชายในประเทศจีนยังมีสัดส่วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชีย เช่น เกาหลีใต้หรือญี่ปุ่น ซึ่งมักจะตัดหนังหุ้มปลายของทารกเพศชายออกตั้งแต่คลอดใหม่ๆเพื่อความสะอาด รวมทั้งประเทศมุสลิมต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย ที่ต้องขลิบปลายอวัยวะเพศของเด็กผู้ชายที่เริ่มโตเป็นหนุ่มตามความเชื่อทางศาสนาอยู่แล้ว คุณ Ru Xiaomei บอกว่าในขณะที่ผู้นับถือศาสนาอิสลามยังคงมีจำนวนน้อยมากในประเทศจีน นั่นหมายความว่า มาตรการรณรงค์ให้ประชากรจีนผู้ชายทั้งหมดขลิบปลายอวัยวะเพศนั้น อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาด้านวัฒนธรรมและการต่อต้านจากประชาชนจีนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลาม จนท.สาธารณสุขผู้นี้ให้ความเห็นว่า ในกรณีของประเทศจีนที่มีประชากรทั้งหมดราว 1 พัน 3 ร้อยล้านคนนั้น ดูเหมือนการรณรงค์ให้ใช้ถุงยางจะมีความเป็นไปได้มากกว่า

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า สาเหตุที่การขลิบปลายอวัยวะเพศชายอาจช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV ได้ ก็เพราะเซลล์ผิวหนังของหนังหุ้มปลายที่ถูกขลิบออกนั้น เป็นส่วนที่รับเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ง่าย และเชื้อไวรัส HIV ยังอาจรอดชีวิตได้ดีกว่าภายใต้อุณหภูมิและสิ่งแวดล้อมที่อุ่นๆ ชื้นแฉะ เหมือนที่พบอยู่ในปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชายนั่นเอง

XS
SM
MD
LG