ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สนธิสัญญาเกี่ยวกับยูเรเนียม ระหว่างจีน และออสเตรเลีย


หลังจากจีนและออสเตรเลียให้สัตยาบันสนธิสัญญาเกี่ยวกับเชื้อเพลิงปรมาณูแล้ว ออสเตรเลียสามารถเริ่มการจำหน่ายโลหะยูเรเนียมให้จีนได้ตั้งแต่เดือนหน้า สนธิสัญญาเหล่านั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้วางใจได้ว่า ยูเรเนียมที่ขายให้จีนจะได้รับการนำไปใช้ในด้านสันติและไม่เกี่ยวข้องกับการทหาร เท่าที่ทราบกันนั้นยูเรเนียมในออสเตรเลียมีปริมาณเท่ากับร้อยละ 40 ของยูเรเนียมทั้งหมดในโลก

รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียอเล็กซานเดอร์ ดาว์เนอร์ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าจีนและออสเตรเลียให้สัตตยาบันสนธิสัญญาสองฉบับซึ่งเปิดทางให้จีนซื้อยูเรเนียมจากออสเตรเลีย และสนธิสัญญาเหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน จีนมีแผนจะเพิ่มปริมาณพลังงานด้านนิวเคลียร์ของตนขึ้น 4 เท่าตัว ภายในปี พศ. 2563 ทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการด้านไฟฟ้าที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จีนจำเป็นต้องนำเข้ายูเรเนียมเพื่อมาสนองวัตถุประสงค์เหล่านั้น

สนธิสัญญาทั้ง 2 ฉบับคือสนธิสัญญาว่าด้วยการถ่ายโอนนิวเคลียร์ระหว่างออสเตรเลียและจีน และสนธิสัญญาความร่วมมือด้านด้านนิวเคลียร์นั้นลงนามกันไประหว่างที่นายกรัฐมนตรีจีน เหวิน เจีย เป่า เยือนกรุงแคนเบอร่า และมีจุดมุ่งหมายจะให้วางใจได้ว่าจะมีการนำยูเรเนียมจากออสเตรเลียไปใช้ในทางสันติเท่านั้น

สนธิสัญญาทั้งสองฉบับยังห้ามจีนโอนถ่ายยูเรเนียมออสเตรเลียไปให้ประเทศที่สาม หรือนำยูเรเนียมไปดำเนินกรรมวิธีใหม่ โดยที่ออสเตรเลียมิได้ให้คำยินยอม ถ้าจีนไม่ปฏิบัติตามสนธิสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ออสเตรเลียมีสิทธิที่จะระวังการขายยูเรเนียมให้จีนในอนาคต ขนาดมีข้อป้องกันไว้แบบนั้นแล้วก็ตาม แต่ก็มิได้ทำให้เป็นที่พอใจของทุกคน

คุณมาร์ก ดีเชนคอร์ฟ แห่งสถาบันด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์กล่าวว่า มีผู้ห่วงใยกันอย่างแท้จริงว่ายูเรเนียมออสเตรเลียอาจนำไปใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของจีนไม่โดยตรงก็โดยอ้อม เขากล่าวด้วยว่าถึงแม้ว่าจีนมิได้นำยูเรเนียมออสเตรเลียไปใช้โดยตรง แต่ยูเรเนียมออสเตรเลียสามารถช่วยให้จีนนำยูเรเนียมของตนไปขยายอาวุธนิวเคลียร์ของตนได้

รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียอเล็กซานเดอร์ ดาว์เนอร์กล่าวว่า จังหวะเวลาและปริมาณยูเรเนียมที่จะส่งไปขายให้จีนนับเป็นเรื่องการเจรจาทางการค้า เมื่อปี พศ. 2548 ออสเตรเลียผลิตยูเรเนียมได้มากเป็นสถิติคือ 12,000 กว่าตัน และมีรายได้จากการขายยูเรเนียม 449 ล้านเหรียญสหรัฐ

ยูเรเนียมในออสเตรเลียมีปริมาณราวร้อยละ 40 ของยูเรเนียมในโลก แต่ผลผลิตด้านนี้ของออสเตรเลียมีปริมาณราวร้อยละ 25 ของผลผลิตยูเรเนียมของโลก ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะมีข้อห้ามด้านการทำเหมืองยูเรเนียม เพราะเกรงกันในเรื่องความปลอดภัยของขยะนิวเคลียร์และการแพร่กระจายของนิวเคลียร์

ออสเตรเลียส่งยูเรเนียมไปจำหน่ายยัง 36 ประเทศโดยกำหนดเงื่อนไขไว้อย่างเข้มงวด เพื่อให้วางใจได้ว่าจะมีการนำยูเรเนียมไปใช้ในทางสันติ

XS
SM
MD
LG