ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพ ต้องมีตรา “Thai Select”


คุณสุรศักดิ์ เสียงเครือ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ได้เปิดเผยกับวีโอเอว่า การประชุมพิจารณารายชื่อร้านอาหารไทยที่สมควรได้รับตรา “Thai Select” ซึ่งมีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคมที่เพิ่งผ่านมา ได้มีการพิจารณาร้านอาหารที่สมควรได้รับตรา “Thai Select” ในนครนิวยอร์คและบริเวณใกล้เคียงเพิ่มขึ้นอีก 30 แห่ง จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 60 แห่ง ผู้อำนวย การสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยยืนยันว่า จะสานต่อโครงการครัวไทยไปสู่ครัวโลก และโครงการ “Thai Select” ต่อไปเพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และขณะนี้แม้แต่รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ได้เริ่มดำเนิน โครงการที่คล้ายกับ “Thai Select” ของเราเมื่อสองเดือนที่ผ่านมานี้ เพื่อพิจารณาร้านอาหารญี่ปุ่นที่ เหมาะสมที่จะได้รับตรานี้

ในปีใหม่นี้ ทางสำนักงานจะพยายามขยายพื้นที่ในการสรรหาร้านอาหารที่เหมาะสมจะได้รับตรา “Thai Select” ให้ครอบคลุมไปถึงมลรัฐต่างๆ ทั้ง 12 มลรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางสำนักงาน ขณะเดียวกันก็จะพยายามจัดตั้งศูนย์จัดส่งข้อมูลไปยังร้านอาหารแห่งต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงงานที่แต่ ละฝ่ายดำเนินอยู่ และเพื่อจะให้ทราบว่าแต่ละฝ่ายต้องการความสนับสนุนอย่างไรบ้าง เช่น ขณะนี้ที่ นครนิวยอร์ค ทางเทศบาลนครนิวยอร์ค กำลังออกกฏให้ร้านอาหารบอกปริมาณแคลอรี่ของอาหาร แต่ละชนิดให้ผู้บริโภคได้ทราบ การวิเคราะห์แคลอรี่นี้ ถ้าร้านอาหารแต่ละแห่งต่างคนต่างทำ คงต้องใช้ งบประมาณมาก ทางสำนักงานจึงกำลังขอให้กระทรวงสาธารณสุขทำการวิเคราะห์ปริมาณแคลอรี่ ของอาหารไทยแต่ละชนิด เพื่อจะได้นำมาเผยแพร่ให้ร้านอาหารไทยได้ทราบ นอกจากนี้ทางสำนักงาน ก็จะพยายามจัดหางบประมาณมาทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคต่างชาติได้ทราบถึงความสำคัญ

ของตรา “Thai Select” ด้วย ปีนี้ทางสำนักงานจึงขอเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องการช่วยเหลือและ เรื่องการสื่อระหว่างราชการไทยกับร้านอาหารไทยในนิวยอร์ค

XS
SM
MD
LG