ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ถ้าต้องการเป็นพลเมืองของออสเตรเลีย จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?


ตัวเลขจนถึงเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วแสดงว่า ในบรรดาคนเข้าเมืองของออสเตรเลียจำนวน 130,000 คน เมื่อปีที่ผ่านมานั้น มีผู้อพยพเข้าเมืองซึ่งเป็นแรงงานมีฝีมือเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ในออสเตรเลียเกือบ 100,000 คน และบรรดาคนเข้าเมืองเหล่านี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่เป็นชาวเอเชีย โดยเฉพาะจากจีนและอินเดีย แต่คนเข้าเมืองกลุ่มใหญ่ที่สุดนั้นยังคงไปจากอังกฤษ และนิวซีแลนด์

สตรีชาวสก็อตแลนด์ผู้หนึ่ง ซึ่งเป็นผู้อพยพเข้าเมืองรายใหม่ กล่าวว่าเมื่อไปถึงออสเตรเลียแล้ว เธอต้องจัดลำดับความสำคัญในชีวิตเสียใหม่ เพราะคนในออสเตรเลียนั้นให้คุณค่าความสำคัญกับการมีเวลาว่าง และมักชอบใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งเป็นต้น

เศรษฐกิจของออสเตรเลียซึ่งกำลังขยายตัว เป็นเหตุผลหลักที่ผลักดันเรื่องนโยบายคนเข้าเมืองเพื่อดึงดูดแรงงานมีฝีมือเข้าประเทศมากขึ้น เพราะถึงแม้ออสเตรเลียจะมีปัญหาว่างงานอยู่ในระดับต่ำก็ตาม แต่ก็ไม่มีคนงานผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมพอสำหรับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่

อย่างไรก็ตาม แรงงานที่ออสเตรเลียต้องการนั้น ต้องมีการศึกษา หรือเป็นเเรงงานประเภทมีฝีมือ และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีพอ ตัวอย่างของแรงงานที่กำลังเป็นที่ต้องการมากนั้นคือ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ นักบัญชี รวมถึงช่างทำผมเป็นต้น

โดยปกติแล้ว ผู้อพยพเข้าเมืองเพื่อไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลียนั้น จะต้องรออย่างน้อย 2-3 ปีก่อนที่จะได้สถานะเป็นพลเมืองอย่างเต็มตัว แต่รัฐบาลออสเตรเลียกำลังจะเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบเรื่องนี้ โดยคนเข้าเมืองที่ต้องการสัญชาติออสเตรเลียนั้น จะต้องผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม และค่านิยมของสังคมออสเตรเลีย และจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอด้วย

XS
SM
MD
LG