ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานฉบับร่างเกี่ยวกับการโคลน หรือการลอกแบบเชื้อพันธุ์สัตว์ ขององค์การอาหารและยาสหรัฐ


การลงความเห็นนี้เป็นการปูทางสำหรับการที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐจะอนุมัติให้ใช้สัตว์ที่มาจากการโคลนเป็นอาหารได้ในเวลาต่อไป

อย่างไรก็ตามคงจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนถึงจะมีการแสดงความเห็นชอบขั้นสุดท้ายในเรื่องนี้ และองค์การอาหารและยากำลังเปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเวลา 3 เดือน

องค์การอาหารและยาของสหรัฐเสนอร่างเอกสารประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้สัตว์ที่มาจากการโคลน หรือลอกแบบเชื้อพันธุ์เป็นอาหาร เมื่อเร็วๆ นี้ ร่างเอกสารนั้นระบุว่าองค์การอาหารและยาเชื่อว่า เนื้อ และนมสดจากปศุสัตว์อย่างวัว และแพะที่มาจากการโคลนมีความปลอดภัยสำหรับเป็นอาหารเช่นเดียวกับเนื้อและนมสดจากสัตว์ธรรมดา

องค์การอาหารและยาสหรัฐแถลงชี้แจงเรื่องนี้ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ล่วงหน้าก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการในเวลาต่อไปในเดือนนี้ อย่างไรก็ตามแม้ว่า ทางองค์การอาหารและยาของสหรัฐจะเห็นชอบอย่างเป็นทางการ แต่ก็คงจะยังไม่มีผลิตผลอาหารจากสัตว์ที่มาจากการลอกแบบเชื้อพันธุ์ออกจำหน่ายทั่วไปในเร็วๆ นี้ ตอนนี้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมมีปศุศัตว์ประมาณว่า มีวัวที่มาจากการโคลนในสหรัฐเพียงราว 500-600 ตัว ขณะที่มีวัวเนื้อและวัวนมปกติธรรมดาอยู่ราว 44 ล้านตัว และมีหมูที่มาจากการโคลนอยู่ราว 200 ตัวเท่านั้น

นอกจากนั้นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าการโคลนหรือให้กำเนิดสัตว์โดยการลอกแบบหรือเชื้อพันธุ์นั้นยังสิ้นค่าใช้จ่ายสูงมาก และเท่าที่ปฏิบัติกันอยู่ เกษตรกรและผู้ผสมพันธุ์สัตว์กำลังโคลนสัตว์พันธุ์ดีไว้เพื่อใช้ในการผสมพันธุ์แบบธรรดาต่อไป วัวพันธุ์ดีที่ใช้ในการโคลนหรือการลอกแบบเชื้อพันธุ์นั้นอาจขายได้ราคาตัวละหลายหมื่นดอลล่าห์

อย่างไรก็ตาม ร่างเอกสารประเมินความเสี่ยงขององค์การอาหารและยาเรื่องความปลอดภัยในการใช้สัตว์ที่มาจากการโคลนเป็นอาหาร ทำให้มีเสียงวิพากษ์ตำหนิทันทีจากกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งโต้แย้งว่าวิทยาการที่สนับสนุนการตัดสินใจเรื่องนี้ไม่มีความหนักแน่นมั่นคงพอ และว่าการสำรวจของผู้บริโภคแสดงว่าคนส่วนใหญ่คัดค้านการโคลนหรือสร้างสัตว์ขึ้นมาด้วยการลอกแบบเชื้อพันธุ์ ไม่ต้องพูดถึงการทำสัตว์แบบนี้มาเป็นอาหารด้วยซ้ำ บางคนบอกด้วยว่าการโคลนทำให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ที่นำมาใช้และอาจเปิดทางไปสู่การโคลนมนุษย์

บรรดาผู้ที่ไม่เห็นด้วยหวังว่าจะมีการดำเนินงานเพื่อยับยั้งนโยบายนี้ ส่วนหนึ่งอาจโดยผ่านการกดดันทางรัฐสภา องค์การอาหารและยาของสหรัฐลงความเห็นว่า สัตว์ที่มาจากการโคลน ไม่ต่างไปจากสัตว์ธรรมดาซึ่งจะนำมาใช้เป็นอาหารได้อย่างปลอดภัยหลังจากการศึกษาวิจัยนานกว่า 3 ปีภายหลังจากการที่มีการถอนความเห็นชอบในขั้นแรกว่าใช้สัตว์ที่มาจากการโคลนเป็นอาหารได้ ซึ่งในตอนนั้นคณะที่ปรึกษาขององค์การนี้เอง พบว่ายังไม่มีข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอที่จะสนับสนุนการลงความเห็นนั้น

มาคราวนี้ เจ้าหน้าที่องค์การอาหารและยาสหรัฐกล่าวว่ามีข้อมูลใหม่ที่เป็นแก่นสารพอที่จะจัดทำร่างการประเมินความเสี่ยงนี้ออกมา การรับฟังความเห็นของสาธารณะชนจะใช้เวลา 90 วัน จากนนี้ไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน 2550 หลังจากนั้นองค์การอาหารและยาจะพิจารณาทบทวนข้อคิดเห็นและจะมีการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายต่อไป

XS
SM
MD
LG