ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหรัฐกำลังเสนอให้มีการประกาศว่า หมีขาวขั้วโลกเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐเสนอให้มีการประกาศว่าหมีขาวเป็นสัตว์ที่อยู่ในข่ายเกรงว่าจะสูญพันธุ์อีกชนิดหนึ่ง เนื่องจากหมีขาวมีจำนวนลดลงอย่างมาก ซึ่งอาจมีสาเหตุจากการที่ผืนทะเลน้ำแข็งแถบขั้วโลกเหนือซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของหมีชนิดนี้กำลังจะหดตัวลง รัฐมนตรีมหาดไทยสหรัฐกล่าวชี้ว่าจำนวนหมีขาวในบริเวณ Hudson Bay ทางภาคตะวันตกของแคนาดาลดลง 22 เปอร์เซนต์ และหมีขาวในอลาสก้าของสหรัฐก็อาจมีชะตากรรมแบบเดียวกัน

Dirk Hempthorne รัฐมนตรีว่าการมหาดไทยของสหรัฐกล่าวว่า หมีขาวเป็นสตรีที่มีความทรหดสูง สามารถมีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตในสภาพดินฟ้าอากาศที่รุนแรงที่สุดในโลกได้ แต่ตอนนี้ที่อยู่อาศัยของหมีขาวกำลังละลายหดตัวลง จึงอยากให้ชาวอเมริกันสนับสนุนการอนุรักษ์หมีขาว และดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น

การประกาศข้อเสนอนี้เป็นการริเริ่มให้มีการศึกษาพิจารณาทบทวนในทางวิทยาศาสตร์ว่ากระทรวงมหาดไทยควรประกาศให้หมีขาวเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือไม่ หากมีการเห็นชอบ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลก็จะต้องดำเนินการตามกฏหมายของสหรัฐว่าด้วยสัตว์ที่เกรงว่าจะสูญพันธุ์ ในการให้ทุนและการคุ้มครองที่อยู่อาศัยของหมีขาว

การตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐเป็นผลจากการดำเนินคดีของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3 กลุ่ม ซึ่งหวังที่จะให้รัฐบาลเร่งดำเนินงานเพื่อควบคุมการปล่อยก็าซที่ทำให้เกิดสภาพแบบในเรือนกระจกปลูกพืช ซึ่งเป็นที่เห็นกันว่าทำให้เกิดสภาพโลกร้อน

ทนายความของกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลุ่มหนึ่งกล่าวว่า การตัดสินใจนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินงานกับปัญหานี้

Kassie Siegel ทนายความของกลุ่ม “Center for Biological Diversity” กล่าวว่าเรื่องสภาพโลกร้อนในแถบขั้วโลกเหนือและผลกระทบที่มีต่อหมีขาวเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดที่แม้แต่รัฐบาลชุดประธานาธิบดีบุชก็ไม่อาจปฏิเสธได้และว่าเป็นการยอมรับที่สำคัญครั้งแรกจากรัฐฐาลชุดประธานาธิบดีบุช ซึ่งเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดกำลังใจ

รัฐมนตรีมหาดไทยสหรัฐ Dirk Hempthorne กล่าวว่าทางกระทรวงจะทำงานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์, อุตสาหกรรม, ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีหมีขาวในสหรัฐและประเทศอื่นๆ เพื่อหาทางอนุรักษ์สัตว์ชนิดนี้

XS
SM
MD
LG