ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สรุปอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเอเชียในปีนี้ และความคาดหวังทางด้านเศรษฐกิจของบรรดาผู้เชี่ยวชาญในปีหน้า


ADB คาดว่าอัตราการเจริญเติบโตโดยรวมในปีนี้ของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจะสูงถึง 7.7% เฉพาะมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของอินเดียและจีนรวมกันเมากกว่า 50% ของทั้งภูมิภาค GDP ของจีนในปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 10% ในขณะที่ GDP ของอินเดียเพิ่มขึ้นมากกว่า 8% คุณ Masahiro Kawai นักเศรษฐศาสตร์ของ ADB บอกว่าปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชียปีนี้คือความต้องการของโลกต่อสินค้าส่งออกของเอเชีย

นักเศรษฐศาสตร์ของ ADB บอกว่าส่วนใหญ่มาจากการขยายตลาดต่างประเทศของสหรัฐ อัตราการโตของเศรษฐกิจสหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่น สภาพเศรษฐกิจการค้าโดยทั่วไปดีมาก และความต้องการสินค้าและบริการภายในประเทศในเอเชียก็เพิ่มขึ้นด้วย

คุณ Howard Gorges รองประธานบริษัทหลักทรัพย์ South China ใน Hong Kong บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่เติบโตอย่างแข็งขันยังช่วยผลักดันให้ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียพุ่งสูงขึ้นมากด้วย ดัชนี Hang Seng ใน Hong Kong เพิ่มขึ้น 25% Mambai Sensex ในอินเดียเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ดัชนี Jakata’s Composite เพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ในขณะที่ดาวน์โจนส์ในสหรัฐเพิ่มขึ้น 16% แต่ที่นักลงทุนต่างประเทศให้ความสำคัญมากคือตลาดหลักทรัพย์ของจีน

คุณ Howard Gorges รองประธานบริษัทหลักทรัพย์ South China ใน Hong Kong บอกว่าจีนมีอัตราการโตทางเศรษฐกิจสูงติดต่อกันมาหลายปี มีเงินตราต่างประเทศสำรองมาก และความกดดันที่จะให้จีนปรับค่าเงิน ทำให้มีคนสนใจลงทุนในเอเชียเพิ่มขึ้นไปอีก แต่นักเศรษฐศาสตร์หลายรายคาดว่าอัตราการโตของเศรษฐกิจในเอเชียจะลดลงเล็กน้อยในปีหน้า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคาดกันว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะชะลอตัวลงและจะลดความต้องการสินค้าส่งออกจากเอเชีย ประกอบกับความพยายามของจีนที่พยายามจะชะลอการโตทางเศรษฐกิจของตนก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราการโตของทั้งภูมิภาคด้วย

นอกจากนี้ Standard and Poors สำนักจัดอันดับความเป็นที่น่าเชื่อถือทางเครดิต คิดว่ารายได้ของบริษัทธุรกิจจะลดลงในปีหน้า และความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอุปทานการเงิน หรืออาจขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งหมายความว่าตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียคงจะไม่เพิ่มขึ้นมากเหมือนในปีนี้

ADB เองพยาการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียในปีหน้าจะโตในอัตรา 7.1% คุณ Masahiro Kawai นักเศรษฐศาสตร์ของ ADB เตือนว่าบรรดาเศรษฐกิจในเอเชียไม่ควรหวังพึ่งการส่งออกแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรพยายามหาทางเพิ่มความต้องการสินค้าและบริการภายในประเทศของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตต่อไปได้ นอกจากนี้ควรพิจารณาปรับคุณภาพการลงทุน และปฏิรูปกฏเกณฑ์ข้อบังคับทางเศรษฐกิจในทางที่จะสนับสนุนและเรียกร้องความสนใจของนกลงทุนชาวต่างชาติ

XS
SM
MD
LG