ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สถานการณ์ไข้หวัดนกในปัจจุบันยังคงน่าเป็นห่วง และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรง มากขึ้นในหลายพื้นที่ 


คุณจำเริญ ตันฑ์สมบูรณ์ ผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทย มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้ช่วยนาย แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ถึงสถานการณ์ไข้หวัดนกในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบ การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในประเทศไทย

นายเอนก อ่ำสกุล ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่าข้อมูลที่นักวิชา การทั่วโลกต่างระบุตรงกัน คือ ไม่มีใครสามารถชี้ชัดได้ว่า การแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อไข้ หวัดนกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ที่ไหน และจะรุนแรงเหมือนในอดีตหรือไม่ มีเพียงสัญญาณเตือน เท่านั้นที่บ่งชี้ว่าเชื้อไข้หวัดนก H 5 N 1 มีขีดความสามารถปรับตัวเองไปถึงขั้นถ่ายทอดจาก คนสู่คน และอาจกลายเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนได้ในที่สุด

ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ว่า ศตวรรษที่แล้วโลกได้ เห็นการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ มา 3 ครั้ง แต่ละครั้ง มีคนตายมากกว่า 2 ล้านคน ก็มีการไปศึกษาว่า ปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ เขาก็สรุปได้ 3 ข้อ คือ ประการที่ 1 คือ จะต้องมีเชื้อชนิดใหญ่เกิดขึ้น ประการที่ 2 เชื้อชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นที่ว่า ต้องมี ความสามารถที่ทำให้ผู้คนล้มป่วยและก็ตายได้ และก็ประการที่ 3 คือ เชื้อนั้นจะต้องมีความ สามารถจะถ่ายทอดจากคนไปอีกคนหนึ่งได้โดยไม่ต้องอาศัยอย่างอื่นเลย ซึ่งก็หมายความว่า กลายเป็นโรคติดต่อจากคนไปอีกคนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า องค์การอนามัยโลกจัด ระดับและให้ค่าสถานการณ์ไข้หวัดนกอยู่ที่ระดับ 3 คือ สถานการณ์ในปัจจุบันที่เชื้อไข้หวัด นกสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน ทำให้คนล้มป่วยและเสียชีวิตได้

ระดับ 3-5 มีเชื้อเข้ามาทำให้คนล้มป่วย และตาย ส่วน ระดับ 6 คือ ระดับที่ เชื้อนั้น พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นเชื้อโรคของคนโดยสมบูรณ์แบบ นั้น คือ ไม่ต้องอาศัย ไก่เป็นพาหะ และสามารถจะกระโจนจากคนคนหนึ่ง ไปสู่อีกคนหนึ่งได้ โดยไม่ต้อง อาศัยอะไรอีกเลย ก็กลายเป็นเชื้อโรคของคน

ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวด้วยว่า การจัดระดับและให้ค่า สถานการณ์ไข้หวัดนกปัจจุบันมีประโยชน์มาก เตือนให้ทุกพื้นที่ทั่วโลกตื่นตัวและ เฝ้าระวังภัยคุกคามที่เข้ามาใกล้ นอกจากนี้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ควรเรียนรู้วิธี การป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อดังกล่าว โดยไม่เข้าใกล้ ไม่สัมผัส ไม่รับประทานสัตว์ที่ ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสามารถปลอดภัยจากการติดเชื้อไข้หวัดนกได้

XS
SM
MD
LG