ลิ้งค์เชื่อมต่อ

งานเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดขึ้นโดยคณะทูตถาวรแห่ง ประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ที่นครนิวยอร์ค


คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ประจำสหประชาชาติ กล่าวว่าในงานเลี้ยงนี้มีแขกมาร่วมประมาณ 700 คน ส่วนใหญ่จะเป็นแขกต่างประเทศ ได้แก่คณะทูต เจ้าหน้า ที่ระดับสูงขององค์การสหประชาชาติ องค์การระหว่างประทศ ทบวงการทำงานพิเศษ ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้องกับสหประชาชาติ ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคม เอกชน รวมทั้งผู้ที่เคยพำนัก อยู่ในประเทศ ไทย ในขณะที่ดำเนินโครงการต่างๆ ของสหประชาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ของ การจัดงาน เพื่อเปิดโอกาสให้แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายได้มาร่วมถวายความจงรักภักดี และแสดงความ ยินดี ตลอดจนถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการจัดตั้งโต๊ะหมู่ บูชา มีเครื่องสักการะบูชา พร้อมกับอัญเชิญพระบรมสาทิศลักษณ์มาประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชาด้วย นอกจากนี้เพื่อเป็น การเผยแพร่พระเกียรติคุณแห่งองค์พรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แขกผู้มีเกียรติ และสาธารณชนโดย ทั่วไปได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณี ยกิจ ซึ่งเป็นรากฐาน สำคัญแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

นอกจากนี้แล้วคณะทูตถาวรได้สั่งซื้อหนังสือที่มีชื่อว่าเทิดไท้และผู้รังสฤษดิ์ อันเป็นหนังสือที่กรมสาร นิเทศกระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่เลขาธิการสหประชาชาติ พณ ท่านนายโคฟี่ อานัน ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้า เพื่อทูลเกล้าถวายรางวัล เกียรติยศที่ชื่อว่า รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชา ชาติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ศกนี้ ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน แจกให้กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอีกด้วย

คณะผู้แทนถาวรได้มอบหรังสือดังกล่าวให้กับห้องสมุดสหประชาชาติ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และห้อง สมุดแห่งชาติของเมืองนครนิวยอร์คด้วย

ในงานเลี้ยงนี้ได้มีการจัดโต๊ะอาหาร เพื่อแสดงวัฒนธรรมไทย มีทั้งการแกะสลักผักและผลไม้ต่างๆ เพื่อให้แขกที่มาร่วมงานได้เห็นถึงศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะด้านการแกะสลักและ ศิลปะวัตถุทั้งหลายที่เกี่ยวกับประเทศไทย

XS
SM
MD
LG