ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานของธนาคารโลกเกี่ยวกับเงินทุนที่ใช้ในการรักษาไข้หวัดนก


รายงานดังกล่าวสะท้อนภาพให้เห็นว่าไข้หวัดนกแพร่ระบาดในย่านเหล่านั้นมากแค่ไหน และยังสะท้อนให้เห็นถึงการที่บริการด้านสัตวบาล และบริการสาธารณสุขตามย่านเหล่านั้นอยู่ในสภาพย่ำแย่อีกด้วย

รายงานของธนาคารโลกสนับสนุนให้หาวิธีจ่ายเงินชดเชยแก่เจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างมีประสิทธิภาพพอเพียงและรวดเร็ว

รายงานกล่าวด้วยว่าการที่ต้องการเงินทุนมาใช้เพิ่มขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากการที่ไข้หวัดนกระบาดในสัตว์ และหมู่มนุษย์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องภายในประเทศทั่วเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และอัฟริกา

รายงานกล่าวด้วยว่า เงินทุนที่ต้องการใช้เพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่งพันสองร้อยล้านถึงหนึ่งพันห้าร้อยล้านเหรียญสหรัฐนี้ นับว่าเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของความสูญเสียซึ่งมีลู่ทางว่าอาจจะสูงถึง 1.5 ล้านล้าน ถึง 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในกรณีที่เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในหมู่มนุษย์

รายงานของธนาคารโลกอีกฉบับหนึ่งซึ่งจัดทำร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาติ และสถาบันวิจัยด้านนโยบายเกี่ยวกับอาหารเร่งเร้าให้ดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการจ่ายเงินชดเชยแก่กสิกรผู้ซึ่งสัตว์ปีกล้มป่วย และนำความมาแจ้งต่อทางการ

รายงานฉบับนี้กล่าวว่า การจ่ายเงินชดเชยแก่กสิกรผู้ซึ่งสัตว์ปีกของพวกเขากำลังโดนฆ่านั้นจะช่วยให้กสิกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกให้ความร่วมมือดีขึ้น ในเรื่องการปฏิบัติตามเกี่ยวกับการรายงานและข้อกำหนดเกี่ยวกับการกำจัดสัตว์ปีกที่ป่วยเพื่อควบคุมโรคดังกล่าว

รายงานยังแนะนำว่ากสิกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกที่โดนกระทบกระเทือนเนื่องจากการกำจัดสัตว์ปีกที่ป่วยผู้ได้รับความเสียหายร้อยละ 75 ถึง 90 ของมูลค่าที่กสิกรเหล่านั้นต้องสูญเสียไป ต้องพร้อมที่จะแจ้งต่อทางการควบคู่กันไปกับการติดตามสอดส่องและการควบคุมอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการย้ายสัตว์ปีก เพื่อป้องกันการกำจัดสัตว์ปีกนอกเขตที่ได้รับเงินช่วยเหลือ

รายงานกล่าวต่อไปว่า ประสบการณ์บ่งชี้ว่าเรื่องการจ่ายเงินชดเชยนั้นอาจก่อให้เกิดการฉ้อฉลผิดพลาด และการนำเงินไปใช้ในทางที่มิชอบได้

XS
SM
MD
LG