ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความพยายามในการรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ขององค์การอนามัยโลก ยังเสี่ยงต่อความล้าหลัง


กลุ่มความร่วมมือด้านความพร้อมในการบำบัดรักษาโรคเอดส์ระหว่างประเทศ International Treatment Preparedness Coalition ซึ่งประกอบไปด้วยนักรณรงค์ราว 800 คนจากมากกว่า 125 ประเทศออกรายงานที่ระบุว่า แม้จะมีการดำเนินงานก้าวหน้าในบางส่วน แต่ความพยายามในการ บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์ยังเสี่ยงต่อความล้าหลัง

Christopher Collin แห่งกลุ่มความร่วมมือด้านความพร้อมในการบำบัดรักษาระหว่างประเทศกล่าวว่า ในทุกประเทศที่กลุ่มนี้ศึกษาวิเคราะห์จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านเอดส์มีน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ที่ต้องการได้รับยานั้นอย่างเร่งด่วน เขากล่าวว่ารัฐบาลของหลายประเทศล้มเหลวในการส่งยาให้แก่ พลเมืองผู้ติดเชื้อ และไม่มีการตั้งเป้าหมายระดับโลกที่แจ้งชัด สำหรับการเร่งให้บริการแก่ผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่รัฐกลุ่มความร่วมมือนั้นกล่าวว่า มีคนได้รับการบำบัดเพิ่มขึ้นทุกปี แต่เป็นไปอย่างเชื่องช้า เกินกว่าที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการโรคเอดส์ของสหประชาชาติที่จะให้ผู้ป่วย 10 ล้านคน ได้รับยาต้านเชื้อ HIV ภายในปี 2552 เขาคาดว่าหากสภาพการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไป จะสามารถบำบัด รักษาผู้ป่วยได้เพียงครึ่งเดียวของที่ตั้งเป้าหมายไว้

องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า จะไม่ตั้งเป้าหมายใหม่แต่เห็นว่าประเทศต่างๆ จะต้องรับผิดชอบมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายของตนเองในการบำบัดรักษาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย และทางองค์การอนามัยโลกมีแผน การดำเนินงานเพื่อช่วยประเทศต่างๆ

นายแพทย์ Kevin DeCock หัวหน้าสำนักงานด้าน HIV/Aids ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่า แผนการช่วยเหลือมี 5 ขั้นตอนคือ เร่งการตรวจหาเชื้อ HIV และให้คำปรึกษาแนะนำ, ส่งเสริมการ ป้องกัน, เร่งการบำบัดรักษาต่อไป, เสริมความเข้มแข็งของระบบบริบาลสุขภาพ และลงทุนมากขึ้นใน การสอดคล้องระวังระไว และจัดให้มีการประเมินผลที่สามารถเป็นแนวทางสำหรับย้ายสาธารณสุข ในการตอบโต้รับมือการแพร่ระบาด

แต่การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่างๆ ทั่วโลกนั้น จำเป็นต้องมีเงินค่าใช้จ่าย ซึ่งกำลังขาด แคลนราว 1,000 ล้านดอลล่าห์

Anurita Bains เจ้าหน้าที่โครงการโรคเอดส์ของสหประชาชาติในอัฟริกากล่าวว่า มีปัญหาร้ายแรง ด้านทรัพยากรเพื่อใช้ในการดำเนินเพื่อให้มีการเข้าถึงการบำบัดรักษา และต้องการให้มีพันธกรณี ระยะยาวที่ยั่งยืนสำหรับดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการเอดส์ ทั่วโลกของรัฐบาลสหรัฐ กล่าวว่าสหรัฐกำลังดำเนินงานในส่วนของตน โดยที่รัฐบาลชุดประธานา ธิบดีบุช ประกาศให้ทุนสหรัฐต่อต้านโรคเอดส์ เป็นมูลค่า 15,000 ล้านดอลล่าห์ ในเวลา 5 ปี ซึ่งมากกว่าครึ่งของความช่วยเหลือทั้งหมดจากประเทศอื่นๆ

Mask Dybul เจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่า ประเทศอื่นๆ และหน่วยงานอื่นๆ ควรมีส่วนร่วมมากขึ้นเพื่อ แสดงพันธกรณีแบบเดียวกับสหรัฐในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและเป็นโรคเอดส์ทั่วโลก กลุ่มการกุศล แพทย์ไร้พรมแดน Doctor Without Borders กล่าวว่ายาล่าสุดที่องค์การอนามัยโลกเสนอแนะ ให้ใช้ต้านเชื้อที่ดื้อยาเก่าอาจมีราคาแพงกว่ายาชุดที่ใช้กันในปัจจุบันถึง 6 เท่า และว่าการบำบัดรักษา ผู้ป่วยโรคเอดส์ในประเทศยากจนจะล้มเหลว หากไม่มียาเผื่เลือกสำรอง

XS
SM
MD
LG