ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สถานทูตไทยในสหรัฐ มีบทบาทอย่างไรบ้างในการช่วยให้ภาพลักษณ์ของไทยดีขึ้น?


ท่านเอกอัครราชทูตกล่าวว่าสหรัฐยุติความร่วมมือทางการทหารกับประเทศไทย ซึ่งมีมูลค่า ประมาณ 20 กว่าล้านเหรียญ เพราะเนื่องจากตามกฏหมายของสหรัฐ ที่เรียกว่า Foreign Corporations Act Section 508 มีบทบัญญัติไว้ว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไม่ได้เป็น ไปตามรัฐธรรมนูญ สหรัฐจะต้องระงับความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศดังกล่าว ซึ่งในกรณีของไทย สหรัฐก็ได้พยายามระมัดระวังที่จะลดความร่วมมือให้กระทบกระเทือนความสัมพันธ์น้อยที่สุด แต่เป็น เรื่องที่จะต้องทำตามกฏหมายที่รัฐสภาบัญญัติไว้

หลังจากนั้นทางสหรัฐกล่าวว่าจะติดตามพัฒนาการทางการเมืองของไทย เพื่อที่จะดูว่าทางการไทย ได้ดำเนินการไปตามที่ประกาศไว้แล้วว่าจะคืนระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ภายในระยะเวลา 1 ปี

ทางสถานทูตได้ให้ข้อมูลต่างๆ กับทางการสหรัฐ ทั้งทางกระทรวงการต่างประเทศกับทางทำเนียบขาว กระทรวงกลาโหม กระทรวงเศรษฐกิจต่างๆ ของสหรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของสหรัฐได้เห็นว่า ทางการ ไทยได้มีการดำเนินการตามเจตนารมณ์ที่ได้ประกาศไว้แล้วว่าจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนใน การที่จะคืนประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยได้ชี้ให้สหรัฐเห็นว่า 2 สัปดาห์หลังจากที่มีการเปลี่ยน แปลงทางการเมือง ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนขึ้น และมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว หลังจากนั้นจะมีการจัดตั้งรัฐสภาชั่วคราวขึ้นมา เพื่อที่จะทำหน้าที่เป็นรัฐสภาชั่วคราว ต่อไปก็จะมีการ จัดตั้งสมัชชาประชาชน เพื่อที่จะได้มีการเลือกผู้ที่จะเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญ เสร็จก็จะมีการดำเนินการ ให้มีประชามติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง เพื่อให้มีรัฐบาล และประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งภายใน 1 ปี

นอกจากนั้นทางสถานทูตยังได้ติดต่อกับสื่อมวลชน เช่นหนังสือพิมพ์วอชิงตัน ไทมส์ เพื่อลงบทความ ในบทบรรณาธิการ และบทความเกี่ยวกับประเทศไทย หลังจากที่ได้ไปหารือหรือไปชี้แจงกับทางหนัง สือพิมพ์เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งถ้ามีการเปรียบเทียบดูบทบรรณาธิการที่ออกมาทันทีหลังจากการ เปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าเขาได้แสดงความเข้าใจต่อพัฒนาการของประเทศ ไทยดีขึ้น การวิพากษ์วิจาณ์ต่างๆ ก็หายไป แต่ในขณะเดียวกันก็แสดงความปรารถนาที่จะให้รัฐบาล ไทยดำเนินการคำมั่นสัญญา และสถานทูตยังดำเนินการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐสภา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยว ชาญในแต่ละด้านที่เป็นผู้ช่วยของ สส. และวุฒิสมาชิก และจริงๆ แล้วมีบทบาทมากถึงกับเป็นผู้ยก ร่างกฏหมายให้กับวุฒิสมาชิกต่างๆ เป็นคนเขียนสุนทรพจน์ และเป็นผู้ที่ศึกษาทางท่าทีต่างๆ ให้กับ สส. ทางสถานทูตได้ไปดำเนินการชี้แจงกับบุคคลเหล่านี้ ให้ทราบความคืบหน้าในการดำเนินการของ ทางการไทยที่จะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคง ยิ่งขึ้นหลังจากการเลือกตั้งครั้งต่อไปให้ทางรัฐสภาสหรัฐทราบ

นอกจากนี้แล้วทางสถานทูตยังได้ขอร้องพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในสหรัฐ และที่เป็นพลเมืองของสหรัฐให้ ช่วยกันชี้แจง ทำหนังสือถึง สส. กับ Senators ให้ทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นในประเทศไทย และขอให้สหรัฐอดทนในการที่จะรอดูการปฏิรูปทางการเมืองของไทย ที่เป็นประชา ธิปไตยอย่างสมบูรณ์

ท่านเอกอัครราชทูตกล่าวส่งท้ายว่า สิ่งที่ทางสถานทูตดำเนินการก็เป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นส่วน น้อยที่ทำให้ภาพลักษณ์ของไทยดีขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ก็คือ เราจะต้องพิสูจน์เจตนารมณ์ของเราด้วยการกระทำของเรา และที่ผ่านมาเท่าที่สถานทูตได้ไปชี้แจงได้ ก็เพราะทางการไทยได้ดำเนินการแต่ละขั้นตอนตามที่ได้ให้สัญญาไว้แก่ประชาชน

XS
SM
MD
LG