ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โลกเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทย


ท่านเอกอัครราชฑูตไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซี แจ้งข่าวดีว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ที่ตึกรัฐสภาของรัฐไอโอวา ทางมูลนิธิ World Food Prize ซึ่งเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับอาหารของโลก โดยมีผู้ก่อตั้งคือ Dr. Norman Borlaug ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นบิดาของการปฏิวัติเขียว หรือ Father Green Revolution ที่เป็นผู้ค้นพบข้าวพันธุ์ใหม่ที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วทำให้สามารถเลี้ยงคนได้เป็นล้านๆ คน

Dr. Norman Borlaug ได้รับรางวัล Nobel Peace Prize สำหรับความสำเร็จในการช่วยเพิ่มธัญญาหารในการเลี้ยงมนุษยชาติ และได้ก่อตั้งมูลนิธิ World Food Prize เพื่อเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถคิดค้น วิจัย หาวิธีเพิ่มธัญญาหารให้มนุษยชาติ ทุกๆ ปีจะมีการให้รางวัล และผู้ที่จะได้รับรางวัล World Food Prize นี้เทียบได้กับรางวัล Nobel Prize ทางด้านการเกษตร ในปีนี้จะเป็นปีแรกที่ทางมูลนิธิตั้งรางวัลพิเศษขึ้นมาสำหรับมอบให้กับผู้นำของประเทศต่างๆ ที่มีบทบาทในการเสริมสร้างการผลิตอาหาร และด้านการเกษตร

ปีนี้ทางมูลนิธิตัดสินที่จะถวายรางวัลเป็นรางวัลแรกสำหรับผู้นำของประเทศ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่องจากพระองค์ทรงมีบทบาทในด้านการเกษตรของไทย ตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ทรงครองราชย์ ได้ทรงอุทิศชีวิตของพระองค์เพื่อช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวนาในประเทศไทย เพราะฉะนั้น จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อเกษตรกรของไทย จึงช่วยให้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรชั้นนำของโลกประเทศหนึ่ง

ทางมูลนิธิ World Food Prize จึงตัดสินใจที่จะถวายรางวัล Dr. Norman Borlaug World Food Prize Medallion เป็นครั้งแรกสำหรับผู้นำของประเทศในปีนี้ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทย และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการประกาศเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับบทบาทของพระองค์ท่านในด้านการเกษตร และด้านการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงได้ดูแลความเป็นอยู่ของผสกนิกรไทย ทางมูลนิธิจึงถวายรางวัลนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ามกลางบรรดาผู้นำจากทั่วโลก

XS
SM
MD
LG