ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ทำไมทางการทหารไทยจึงต้องขับไล่รัฐบาลชุด นายกรมต. ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตำแหน่ง?


นายกรมต. ของไทยไปกล่าวปราศรัยที่ สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ซึ่งนับเป็นการปราศรัยต่อประชาคมนานาชาติเป็นครั้งแรก และอธิบาย ว่าทำไมทางการทหารไทยจึงจำเป็นต้องขับไล่รัฐบาลชุดนายกรมต. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งชนะการเลือก ตั้งสองครั้งออกจากตำแหน่ง

ในการกล่าวปราศรัยที่สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ นายกรมต. พลเอกสุรยุทธ จุฬานนท์ให้คำมั่นว่า จะมีการเลือกตั้งอย่างเสรีและยุติธรรมหลังจากที่ประเทศมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผ่านการลงคะเเนนเสียงรับรองจากประชาชนแล้ว และต่อคำตำหนิวิพากษ์จากนานาชาติที่ว่า การปฏิวัติเป็นการต่อต้าน ประชาธิปไตย นายกรมต.ของไทยกล่าวตอบโต้ว่า คณะรัฐบาลชุด พตท. ทักษิณ ชินวัตร อาจจะมีรูป แบบที่เป็นประชาธิปไตยแต่เนื้อหานั้นไม่ใช่

พลเอกสุรยุทธ จุฬานนท์กล่าวว่า รัฐบาลชุดนั้นเป็นการเมืองที่พรางตาว่ามาจากการเลือกตั้ง บ่อนทำ ลายหลักการประชาธิปไตยที่แท้จริงในเรื่องหลักนิติธรรม ความยุติธรรมสำหรับประชาชนทุกคน ความซื่อสัตย์สุจริตและธรรมาภิบาล และความเคารพในสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังได้แบ่งแยก ประชาชนออกเป็นสองขั้ว ใช้อำนาจในทางที่ผิดและฉ้อราษฎร์บังหลวง นายกรมต.ของไทยกล่าวไว้ ด้วยว่าพรรคไทยรักไทยล่วงละเมิดฉันทามติของตน และว่าการบ่อนทำลายหลักการประชาธิป ไตย ไม่ได้เป็นฉันทามติที่ประชาชนมอบให้รัฐบาลชุดนั้น หากแต่เป็นความมุ่งมั่นของพรรคการเมืองที่รวบอำนาจทางการเมืองและทางการเงินเข้าไว้ด้วยกันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และว่าอำนาจนั้นมหาศาลจนกระทั่งดุลการตรวจสอบที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี ค.ศ. 1997 เกิดการไร้สภาพ

นายกรมต. พลเอกสุรยุทธ จุฬานนท์ ยังได้กล่าวตำหนิวิพากษ์รัฐบาลชุด พตท. ทักษิณ ชินวัตรด้วย ที่ใช้นโยบายแข็งกร้าวในการแก้ปัญหาความไม่สงบภาคใต้ที่ดำเนินมาเป็นเวลาสามปีแล้ว พลเอก สุรยุทธ กล่าวว่าการสร้างสันติภาพในภาคใต้เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสมานฉันท์ ในชาติ แต่ก็เตือนไว้ว่าการแก้ไขนั้นทำได้ไม่ง่ายเลย

นายกรมต. ไทยกล่าวถึงการแก้ปัญหาภาตใต้ว่า จะทำให้สำเร็จอย่างรวดเร็วไม่ได้ เมื่อคำนึงถึงการ ถูกละเลยและความอยุติธรรมที่มีมาหลายสิบปี ตามด้วยกลยุทธ์ที่แข็งกร้าว การแทรกแซงที่ไม่รอบ คอบ และการดำเนินการที่มีจุดมุ่งหมายทางการเมืองอีกห้าปีหลังจากนั้น

ในสัปดาห์ที่แล้ว นายกรมต. ของไทยได้กล่าวขอโทษต่อชาวไทย-มุสลิมในภาคใต้ต่อปฏิบัติการของ รัฐบาลชุดพตท. ทักษิณ ชินวัตร และว่ามีความเต็มใจที่จะเจรจากับพวกผู้ก่อความไม่สงบ และในการ กล่าวปราศรัยเมื่อวันอังคาร พลเอกสุรยุทธ จุฬานนท์ นายกรมต. ของไทยกล่าวว่า มีเงื่อนไขอยู่เพียง ข้อเดียวเท่านั้นสำหรับการเจรจาดังกล่าว ซึ่งก็คือไม่ควรแบ่งแยกภาคใต้ออกจากประเทศไทย

ก่อนที่นายกรมต. ของไทยจะกล่าวคำปราศรัยครั้งนี้ ทางการไทยในภาคใต้รายงานว่า มีผู้เสียชีวิตอีก ห้าคน ซึ่งสงสัยว่าเป็นฝีมือของผู้ท่สงสัยว่าจะเป็นผู้ก่อความไม่สงบ ทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตเพราะ ความรุนแรงในภาคใต้ รวมแล้วเวลานี้มากกว่า 1700 คน

XS
SM
MD
LG