ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ตัวแทนจากภาคเหนือ คุณพรรณพัชร์ ทาระนัด ถึงสิ่งที่ประทับใจในการมาเยือนอเมริกา


คุณพรรณพัชร์ ทาระนัดบอกว่าสังเกตุได้ว่านักเรียนในชั้นเรียนที่อเมริกาสามารถโต้แย้งแสดงความคิดเห็นได้ ไม่เหมือนกับที่เมืองไทยที่อาจารย์พูด แล้วนักเรียนต้องจดต้องฟัง พูดและสงสัยอะไรไม่ค่อยได้ และที่ประทับใจและสนใจมากๆ อีกอย่างหนึ่งก็คือ Robotic Class ในโรงเรียนสตีเฟนสัน ไฮสคูล ซึ่งให้นักเรียนเขียนโปรแกรม ทำหุ่นยนต์มาแข่งขันกัน รู้สึกว่าทางโรงเรียนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนักเรียนแต่ละคนที่เรียนที่นั่นล้วนเป็นหัวกะทิ และเชี่ยวชาญในแต่ละด้านแตกต่างกันไป นอกจากนี้นักเรียนของโรงเรียนนี้เป็นชาวเอเชีย เป็นคนจีน และคนเกาหลีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวเอเชียก็เก่งสามารถเทียบเคียงกับคนในโลกตะวันตกได้เช่นกัน

สำหรับคำถามในรอบชนะเลิศที่คุณพรรณภัชร์ ทาระนัด ตอบได้ถูกต้องจนทำให้ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือในการมาเที่ยวสหรัฐอเมริกาก็คือ อำนาจสูงสุดของรัฐธรรมนูญ อยู่ที่ใคร? คุณพรรณพัชร์ตอบว่า อยู่ที่ประชาชน

XS
SM
MD
LG