ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สมาชิกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเสนอวิธีแก้ปัญหาภาคใต้


จากการเสวนาเรื่องรู้ทันประเทศไทยครั้งที่ 2 ที่รัฐเวอร์จิเนีย โดยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิป ไตยสหรัฐ-แคนาดา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาคนไทยในเขตชานกรุงวอชิงตัน และรัฐใกล้เคียงให้ความสนใจมารับฟังและสอบถามสถานการณ์ในประเทศไทยอย่างใกล้ชิด หนึ่งในวิทยากรที่มาอภิปราย นำเสนอปัญหาและทางออกของประเทศไทย คือคุณพิภพ ธงไชย นักเคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน และอดีตกรรมการอิสระเพื่อความ สมานฉันท์แห่งชาติ กล่าวถึงงานที่รัฐบาลใหม่ควรเร่งดำเนินการ คือ การยุติความรุนแรงและความ ขัดแย้งในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้

ส่วนประเด็นการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทยกรณีความแตกแยกทางความคิดในการสนับสนุนและคัดค้านพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คุณพิภพ ธงไชยให้ความเห็นว่า รัฐบาล ใหม่ต้องใช้สื่อของรัฐอย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยให้ข้อมูลทั้ง 2 ด้าน และความ สมานฉันท์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการจัดการแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้องโดยใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ข้อกล่าวหาการทุจริตคอรัปชั่นในรัฐบาลทักษิณ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักการเมืองไทย

คุณพิภพ ธงไชย กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปการเมืองไทยด้วยว่า ประชาชนยังคงต้องเคลื่อนไหวต่อไป ไม่อาจหวังพึ่งข้าราชการและนักวิชาการในสภาเพียงอย่างเดียวได้ เพราะหัวใจของประชาธิปไตย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน และว่าสิ่งที่ควรจับตามองต่อไป คือ การร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ซึ่งเชื่อว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมมากที่สุด ซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย อย่างแท้จริง

XS
SM
MD
LG