ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คนไทยในอเมริกาพร้อม! ยอดลงทะเบียนเลือกตั้งฯเพิ่มเล็กน้อย - ทั่วโลกยอดลดลง


Thai voters registration in the US
Thai voters registration in the US

สรุปยอดผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของชาวไทยในสหรัฐฯกว่า 15,190 คนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการเลือกตั้งเมื่อสี่ปีก่อน ขณะกระทรวงการต่างประเทศเผยทียอดผู้ลงทะเบียนทั่วโลกอยู่ที่ 115,139 คน ออสเตรเลีย ลงทะเบียนมากที่สุด

นายศาสตร์ ชัยวรพร กงสุล สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงวอชิงตัน เปิดเผย สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในสหรัฐอเมริกา ว่า มีชาวไทยที่ประสงค์ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐอเมริก รวมทั้งหมด 15,190 คน โดยแบ่งเป็น ผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงวอชิงตัน จำนวน 3,929 คน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก 1,617 คน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก 2,980 คน และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 6,664 คน

รายงานจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ระบุว่า จำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งในสหรัฐฯ ครั้งนี้ ในภาพรวมเพิ่มขึ้นกว่าการลงทะเบียนเลือกตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2562 เล็กน้อย โดยเมื่อครั้งที่ผ่านมามีผู้ขอใช้สิทธิ์ลงทะเบียน 15,011 คน โดยที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากสถานกงสุลใหญ่ และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทางอินเทอร์เน็ต มาตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม จนถึง 9 เมษายน ตามพื้นที่รับผิดชอบ ขณะเดียวกันก็ได้มีการรณรงค์ให้ชาวไทยที่อาศัยในสหรัฐอเมริกาได้มีส่วนร่วมกับการใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องผ่านการประชาสัมพันธ์ และการจัดหน่วยเคลื่อนที่ไปตามชุมชนไทยในเมืองต่างๆ จนถึงวันสุดท้ายของการปิดการลงทะเบียน

Irada Hongsutorn, Thai voters in America speaking with VOA Thai about Thai oversea absentee voter registration.
Irada Hongsutorn, Thai voters in America speaking with VOA Thai about Thai oversea absentee voter registration.

รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศ สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุล ใน 190 ประเทศ ทั่วโลก ในปีนี้ มีจำนวน 115,139 คน ลดลงจากจำนวนผู้ลงทะเบียนฯเมื่อสี่ปีก่อน (พ.ศ.2562) ที่ 119,184 คน เล็กน้อย

ขณะที่ ยอดสรุปผู้ขอใช้สิทธิ์ 5 อันดับแรก ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์มากที่สุด 12,381 คน อันดับสอง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 7,764 คน อันดับสาม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ประเทศออสเตรเลีย 7,468 คน และอันดับที่ 4 สถานกงสุลใหญ่ ณ ลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐฯ จำนวน 6,664 คน และอันดับที่ 5 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 4,917 คน

(File)ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวไทยในนครลอส แองเจลิสลงคะแนนในการเลือกตั้งฯนอกราชอาณาจักรเมื่อปี พ.ศ.2554
(File)ผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวไทยในนครลอส แองเจลิสลงคะแนนในการเลือกตั้งฯนอกราชอาณาจักรเมื่อปี พ.ศ.2554

ส่วนขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในสหรัฐฯ นั้น สถานเอกอัครราชทูตไทย ที่กรุงวอชิงตัน จะแบ่งวิธีการใช้สิทธิ์ตามความประสงค์ของผู้ลงทะเบียนเป็น 2 แบบคือ

1) ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งแบบคูหา ซึ่งจะเป็นเฉพาะผู้ที่เลือกใช้สิทธิกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น จะสามารถลงคะแนนเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ระหว่างวันที่ 28 – 30 เมษายน 2566 เวลา 9.00 – 17.00 น. และ

2) ผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ จะได้รับซองใส่บัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ พร้อมซองไปรษณีย์เปล่าจ่าหน้าถึงหน่วยเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ระบุเลือกไว้ในการลงทะเบียน เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเปิดซองและดำเนินการลงคะแนนตามขั้นตอนที่ระบุไว้ โดยจะต้องส่งกลับบัตรเลือกตั้งที่ ลงคะแนนแล้ว ในซองไปรษณีย์เปล่าที่ได้รับปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ สถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

XS
SM
MD
LG