ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ย้อนภาพประวัติศาสตร์ ของ ว้อยส์ ออฟอเมริกา

ว้อยส์ ออฟ อเมริก หรือ วีโอเอ เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 75 ปี และนี่คือภาพส่วนหนึ่งนับตั้งแต่วันออกอากาศครั้งๆแรกๆของวีโอเอ ทั้งในห้องออกอากาศและการทำงานภาคสนามของผู้สือข่าววีโอเอในอดีต

ภาพประวัติศาสตร์ในยุคเริ่มต้นของ ว้อยส์ ออฟ อเมริก หรือ วีโอเอ ที่มีอายุครบ 75 ปี หลังการออกอากาศครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1942

โหลดเพิ่มเติม

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG