ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สำนักวาติกันเลืิอกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ได้แล้ว

พระสันตะปาปาฟรานซิสได้ัรับเลืิอกในวันที่ 13 มี.ค 2013 หลังจากพระคาร์ดินัล 115 รูปลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

โหลดเพิ่มเติม

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG