ลิ้งค์เชื่อมต่อ

บริษัทในสหรัฐฯ ทดลองให้พนักงานทำงานที่โต๊ะเดินสายพาน


Exercising While Working
Exercising While Working
บริษัทแห่งหนึ่งที่เมือง St. Paul ในรัฐ Minnesota ของสหรัฐฯ ทดลองให้พนักงานสำนักงาน 40 คนทำงานที่โต๊ะซึ่งไม่มีเก้าอี้นั่งและต้องเดินบนสายพาน หรือ treadmill ที่มีความเร็วราวสามกิโลเมตรต่อชั่วโมง และผลการศึกษาหลังจากหนึ่งปีได้พบว่าในช่วงแรกๆ นั้นพนักงานต้องปรับตัว แต่ภายในสี่ถึงหกเดือนเครื่องชี้วัดที่สำคัญเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน เช่น คุณภาพและปริมาณงาน รวมทั้งปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานดีขึ้น และผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการจัดการได้ชี้ว่าการเดินบนสายพานขณะที่ทำงานไปด้วยช่วยเพิ่มออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมอง และทำให้งานด้านการตัดสินใจและการใช้ความคิดได้ผลดีขึ้น
XS
SM
MD
LG