ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ข้อตกลงทางด้านการค้าของ 10 ประเทศภาคี ของสมาคมอาเซียน


ข้อตกลงการค้าที่ 10 ประเทศภาคีของสมาคมอาเซียนฝ่ายหนึ่ง กับออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์อีกฝ่ายหนึ่งลงนามกันไปเมื่อเร็วๆ นี้เป็นที่มองเห็นกันว่าจะเป็นประโยชน์ ในยามที่ภูมิภาคดังกล่าวกำลังต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

นักธุรกิจทางเอเชียมองเห็นด้วยว่า ข้อตกลงการค้าเสรีที่สมาคมอาเซียนทำกับออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์นั้น ทำให้ฐานะของภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้มแข็งขึ้น ในยามที่จีนมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

หลังจากเจรจาต่อรองกันมาสองปี และการดำเนินกุศโลบายทางการทูตมาสิบปี ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสมาคมอาเซียน และออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ จะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ภายในปีพุทธศักราช 2563

การที่นำเศรษฐกิจของออสเตรเลีย และของนิวซีแลนด์มาโยงเข้าไว้ด้วย จะทำให้ผลผลิตของภูมิภาคซึ่งมีวงเงิน สองล้านล้านเหรียญสหรัฐนั้น เพิ่มขึ้นอีกกว่าหกแสนสี่หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขณะเดียวกันออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะเข้าถึงตลาดของสิบประเทศ ซึ่งมีประชากรรวมกันหกร้อยล้านคนนั้นได้สะดวกยิ่งขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าออสเตรเลีย ไซม่อน ครีนผู้รู้สึกพอใจในข้อตกลงดังกล่าวมาก กล่าวไว้ตอนนี้ว่าหลักการต่างๆ เรียบมาก การเข้าถึงตลาดจะสะดวกมากขึ้น

และการลงเอยกันได้ในเรื่องดังกล่าว จะทำให้ขจัดภาษีศุลกากรหมดไปได้ ราว 96 เปอร์เซ็นต์

ส่วนสมาชิกอาวุโสของคณะกรรมการการค้าออสเตรเลีย รอด มอร์เฮ้าส์กล่าวไว้ตอนนี้ว่า ถ้ามีช่วงเวลาที่คนไม่ต้องการให้เปิดพรมแดน ก็เห็นจะเป็นในช่วงที่เรากำลังเผชิญวิกฤติกาลการเงินอย่างในขณะนี้ และด้วยเหตุนี้ ข้อตกลงดังกล่าวจึงมีประโยชน์อย่างแน่นอน

การลงเอยกันได้เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีฉบับนี้ มีขึ้นในยามที่ภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซาทำให้การส่งออกของประเทศไทยลดลง เกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมกราคม และนักเศรษฐศาสตร์กำลังพยากรณ์ว่า การเติบโตของเศรษฐกิจของภูมิภาคจะหดตัวตลอดปีนี้

ทั่วภูมิภาค อุตสาหกรรมการส่งออก และภาคการผลิตกำลังปลดคนงาน ลดชั่วโมงการทำงานและค่าจ้างเงินเดือนในการพยายามฝ่าวิกฤติกาลเศรษฐกิจครั้งนี้ การที่เศรษฐกิจซวดเซดังกล่าว ทำให้มีเสียงเรียกร้องให้ปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศตน อันเป็นเรื่องที่บรรดาผู้นำอาเซียนขัดทัดทาน

ประธานของสภาธุรกิจมาเลเซีย-ออสเตรเลีย ซาอิน ยูซูฟกล่าวไว้ตอนนี้ว่า จังหวะเวลานับว่าสำคญอย่างยิ่งยวด เมื่อคำนึงถึงภาวะการเงิน และเศรษฐกิจของโลกที่มืดมน ขณะนี้คนเราจะต้องดูสิ่งที่เป็นผลดีต่อภูมิภาค ไม่มีเหตุผลสำหรับการตั้งข้อจำกัดกีดกัน

ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการค้าเสรี แต่ข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวทุกคนได้รับประโยชน์

เขามองเห็นว่าการเปิดตลาดภาคบริการการเงิน การทำเหมือง โทรคมนาคม และภาคการก่อสร้างเป็นประโยชน์ต่อทั้งมาเลเซียและออสเตรเลีย

ผลประการหนึ่งที่ได้รับจากข้อตกลงการค้าเสรี ที่มีความสำคัญสำหรับสมาคมอาเซียน ได้แก่เรื่องที่สมาคมอาเซียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี การพัฒนาเกี่ยวกับสถาบัน ความสนับสนุน และบริการด้านความชำนาญเฉพาะทางของออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้มากขึ้น

คุณจอห์น เปรซาทิโอแห่งหอการค้า และอุตสาหกรรมแห่งอินโดนีเซียกล่าวว่า การเข้าถึงเรื่องเหล่านั้น จะมีความสำคัญในการเป็นตัวถ่วงที่เพิ่มความเข้มแข็ง ให้ภูมิภาคในการเจรจาต่อรองกับจีน

นอกจากลดอัตราภาษีศุลกากรลงแล้ว ผู้แทนอาวุโสของสิบภาคีของสมาคมอาเซียน และเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์จะประชุมเจรจากันทุกปี เกี่ยวกับประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากรที่มองเห็นว่า เป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของการค้านั้นด้วย


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG