ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โลกร้อน อาจเป็นเหตุให้โรคติดต่อแพร่กระจายไปทั่วโลกมากขึ้น


ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่ร่วมประชุมในสัปดาห์นี้ที่สเปน คาดการณ์ว่าภาวะโลกร้อนอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคติดต่อต่างๆ กว่าสิบชนิด แพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่นๆ ของโลกมากขึ้น และหากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ต่างๆ ทั่วโลก

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Society หรือ WCS ระบุรายชื่อเชื้อโรคติดต่อร้ายแรง 12 โรคที่อาจแพร่กระจายไปสู่พื้นที่ใหม่ๆ เนื่องมาจากปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งรวมทั้งเชื้อไวรัสอีโบล่า อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ป่า วัณโรค ไข้เหลือง รวมทั้งเชื้อไข้หวัดนกด้วย เชื้อโรคเหล่านี้ บางชนิดเกิดกับคน บางชนิดเกิดกับสัตว์ และบางชนิดที่อาจเป็นได้ทั้งคนและสัตว์

ในการประชุมที่นครบาเซโลน่า ประเทศสเปนในสัปดาห์นี้ ผอ.โครงการ สุขภาพของ WCS William Kar-esh กล่าวว่า เชื้อโรคติดต่อสามารถแพร่ได้ง่าย ภายใต้ระดับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นหรือผันผวนอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจากภาวะโลกร้อน

คุณ William Kar-esh บอกว่า ไวรัสบางชนิดเติบโตได้ดีภายใต้สภาพ แวดล้อมที่ชื้นแฉะ และยิ่งแพร่กระจายออกไปในพื้นที่ชื้น แต่บางอย่างก็เติบโต ในสภาพแห้งแล้งเช่นเชื้อแอนแทร็กซ์ สิ่งที่น่ากังวลก็คือสภาวะโลกร้อนจะส่งผล ให้เชื้อโรคเหล่านั้น ลุกลามไปยังพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดโรคติดต่อชนิดนั้นมาก่อน

ผอ.โครงการ สุขภาพของ WCS ผู้นี้ยังบอกด้วยว่า สัตว์ป่าส่วนใหญ่มักจะตอบ สนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างรวดเร็ว การศึกษาถึงถิ่นที่อยู่ และสุขภาพของสัตว์ป่าเหล่าน้ันจึงสามารถบอกถึงภัยอันตรายที่คืบคลานเข้ามาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า Wildlife Conservation Society ประเมินไว้ว่า ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 หรือเมื่อประมาณ 10 กว่าปี่ที่แล้วเป็นต้นมา โรคติดต่อในสัตว์ปีกและปศุสัตว์ต่างๆ ทำให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโลก เป็นมูลค่ารวมกว่า 1 แสนล้านดอลล่าร์

XS
SM
MD
LG