ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การศึกษาเรื่องเพศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการติดเชื้อ HIV


การประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชไอวี และเอดส์ ที่กรุงเม็กซิโกเริ่มขึ้นแล้ว ในรายงานชุดโรคเอดส์ คุณนิตยา มาพึ่งพงศ์ ได้สนทนากับคุณแสงศิริ ตรีมรรคา เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเรื่องเพศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีที่ทำให้เป็นโรคเอดส์

ความคาดหวังและอุปสรรคในการดำเนินการที่ว่านี้มีอะไรบ้าง

ติดตาามรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคุณนิตยา มาพึ่งพงศ์

XS
SM
MD
LG