ลิ้งค์เชื่อมต่อ

หนังสือเรื่อง "Making A Living While Making a Difference"


ขณะนี้ มีผู้ประกอบการงานอาชีพเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่นอกจากจะทำงานทำธุรกิจหารายได้เลี้ยงชีพแล้ว ยังสามารถสร้างประโยชน์ที่ส่งผลกระทบกว้างไกลออกไปในสังคมหรือทั่วโลกได้พร้อมกันไปในตัว

โลกเรามีปัญหามากมายที่ยากจะแก้ได้โดยลำพังคนคนเดียว แต่คนเราแต่ละคนสามารถที่จะมีส่วนช่วยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้เสมอ

Melissa Everett ที่ปรึกษาด้านงานอาชีพ และเป็นนักเขียนด้วย เห็นตัวอย่างที่คนเราสามารถก่อให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางก่อประโยชน์ที่สำคัญขึ้้นมาได้ในทุกสายงาน เธอเขียนหนังสือเรื่อง Making A Living While Making a Difference -- “การทำงานเลี้ยงชีพไปพร้อมกับทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี” – ซึ่งเธอนำเรื่องราวต่างๆ ของบุคคลผู้ที่ทำให้งานอาชีพประจำวันกลายเป็นลู่ทางสู่ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ก่อประโยชน์ต่อสังคมมาเผยแพร่

Melissa Everett มีเรื่องของคนชื่อ Ken Geizer ผู้ตั้งสถาบันลดการใช้สารพิษขึ้นมาในรัฐ Massachusetts เขาต้องการทำรายชื่อสารเคมีที่เป็นพิษขึ้นมา เพื่อพยายามให้มีการถอนสารเคมีเหล่า นั้นออกจากการพานิชย์

Ken Geizer เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสาธาณรสุข และมุ่งในด้านเทคโนโลจีที่ปลอดภัยและการผลิตที่สะอาด

อีกคนหนึ่งชื่อ Wendy Brawer ผู้จัดทำระบบ “Green Map” แผนที่นำทางสู่สิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนหลายชุมชนในสหรัฐและในประเทศอื่นๆ ราว 50 ประเทศใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเธอในการสร้างแผนที่นำทางสำหรับถนนในท้องถิ่นและสถานที่สาธารณะต่างๆ รวมทั้งตำแหน่งแห่งที่ของตลาดสดของชาวไร่ชาวสวน และธุรกิจที่เอื้อสิ่งแวดล้อม ที่แสดงงานศิลปสาธารณะ ถนนสายที่มีต้นไม้ร่มรื่นสวยงาม สถานที่ที่เหมาะในการดูชีวิตสัตว์ ดูนก หรือ ดูดาว เมือง Victoria ใน British Columbia ใน Canada ใช้ระบบนี้ทำแผนที่นำทางไปสถานที่ที่มีต้นไม้ที่ออกดอกออกผล

Wendy Brawer กล่าวว่า แผนที่นั้นนำทางไปยังชุมชนที่มีต้นไม้ผลที่เจ้าของไรสวนไม่ต้องการผลไม้และเปิดให้คนมาเก็บได้ มีทั้งแอปเปิล แพร์ เชอรรี่ ที่จะเก็บใส่กระเช้าอาหารส่งไปให้คนยากจนขัดสนได้ คนยากไร้ได้รับประทานผลไม้ที่ทำให้สุขภาพดี ผลไม้ก็ไม่เน่าเสียไปเปล่าๆ และทำให้คนจำนวนมากมีส่วนเกี่ยวข้องทำประโยชน์ให้สังคม ยิ่งกว่านั้น การทำแผนที่สิ่งที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ยังสร้างงานและกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปสนใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำประโยชน์ให้ชุมชนมากขึ้นด้วย

Wendy Brawer บอกว่า โครงการแผนที่ Green Map ทำให้หลายคนมีงานทำมีรายได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประสานงาน ผู้ออกแบบ หรือเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งในคณะผู้จัดทำแผนที่

เธอเห็นว่าการทำแผนที่แบบนี้ จะช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจต่างๆ ในท้องถิ่น ทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและชุม ชนมากขึ้น เพื่อจะได้มีชื่ออยู่ใน Green Map

ผู้เขียนหนังสือเรื่องนี้ย้ำว่ามีหลายช่องทางที่คนเราจะทำให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อสังคมได้ และย้ำว่า ไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจเท่านั้น แต่ทุกคนสามารถทำได้XS
SM
MD
LG