ลิ้งค์เชื่อมต่อ

กว่า 1 ทศวรรษสหรัฐฯ สมรสเท่าเทียม กับโจทย์ที่หลงเหลือในสังคม I คุยข้ามโลก EP 32


Direct link

คุยข้ามโลกชวนสำรวจภูมิทัศน์เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในสหรัฐฯ ในช่วงย่างเข้าปีที่ 10 ของการมีบรรทัดฐานให้ทุกรัฐต้องอนุญาตให้คนเพศเดียวกันสมรสกันได้ และเสียงจากชุมชน LGBTQ ที่สะท้อนอดีตแสนเจ็บปวด กับโจทย์ที่ยังต้องหาทางออกกันต่อไป

XS
SM
MD
LG