ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณพิริยะ เข็มพล กงศุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค เป็นประธานจัดงาน ร่วมใจช่วยไทยน้ำท่วม เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้


คุณพิริยะ เข็มพล กงศุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค เป็นประธานจัดงาน ร่วมใจช่วยไทยน้ำท่วม เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้

เมื่อไม่นานมานี้ คุณพิริยะ เข็มพล กงศุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค ได้เป็นประธานจัดงาน ร่วมใจช่วยไทยน้ำท่วม เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้ โดยสามารถหารายได้ได้ถึงหนึ่งล้านบาท

เมื่อไม่นานมานี้ คุณพิริยะ เข็มพล กงศุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค ได้เป็นประธานจัดงาน ร่วมใจช่วยไทยน้ำท่วม เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในขณะนี้ โดยสามารถหารายได้ได้ถึงหนึ่งล้านบาท

นอกจากงานร่วมใจช่วยไทยน้ำท่วมแล้ว นักศึกษาไทยตามสถาบันต่างๆ วัดไทย ตลอดจนองค์การอื่นๆ ที่เป็นมิตรของประเทศไทย ก็ได้ร่วมกันจัดงานระดมทุนด้วย

นอกจากนั้น สถานกงศุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค ยังได้บริการให้ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมเป็นการแก้ภาพพจน์ใน สื่อมวลชนในสหรัฐว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นอัมพาตตามที่เป็นข่าวออกมา

ชนิดา อังคณารักษ์​ บันทึกการสัมภาษณ์มาเสนอ

XS
SM
MD
LG