ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณพิริยะ เข็มพล กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค ถึงประเด็นปัญหาในการเตรียมการละเบียนเลือกตั้ง

  • ชนิดา อังคณารักษ์

สัมภาษณ์คุณพิริยะ เข็มพล กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค ถึงประเด็นปัญหาในการเตรียมการละเบียนเลือกตั้ง

ในช่วงนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค กำลังเตรียมการณ์ลงทะเบียนผู้มีสิทธิเฃือกตั้งนอกราชอาณาจักรอย่างเต็มที่ในหลายด้าน คุณพิริยะ เข็มพล กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์คระบุถึงประเด็นปัญหาในการเตรียมการละเบียนเลือกตั้ง

ดังที่ ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG