ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Cisco ระบุอาชญากรรมในโลกไซเบอร์สทำให้เกิดการจ้างงานนับล้านตำแหน่งทั่วโลก


cyber hacking
cyber hacking

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 115,000 เครื่อง พบว่า 92% ใช้ซอฟท์แวร์ที่เปราะบางต่อการถูกลอบเจาะล้วงข้อมูล

บริษัทเทคโนโลยี Cisco ระบุว่าการทำงานของอาชญากรทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น และพบว่าธุรกิจต่างๆประสบปัญหาในการป้องกันและรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ส

โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 115,000 เครื่อง พบว่า 92% ใช้ซอฟท์แวร์ที่เปราะบางต่อการถูกลอบเจาะล้วงข้อมูล

Cisco ระบุว่าอาชญากรคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักโจมตีโดยไม่เลือกว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือคอมพิวเตอร์ของบริษัท ขึ้นอยู่กับอกาสและผลประโยชน์ที่จะได้จากการโจมตีนั้น

Cisco ยังบอกด้วยว่า การต่อสู้กับอาชญากรในโลกไซเบอร์ส ได้ทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นในสาขา Cyber Security และคาดว่ายังมีความต้องการในด้านนี้ราว 1 ล้านตำแหน่งทั่วโลก

นิตยสาร Forbes ระบุว่าตลาดการสร้างความปลอดภัยในโลกไซเบอร์สนี้ จะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจาก 75,000 ล้านดอลล่าร์ เป็น 170,000 ล้านดอลล่าร์ ในปี ค.ศ 2020

XS
SM
MD
LG