ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เฉพาะในวันวาเลนไทน์ในปีนี้ จะมีการซื้อชอคโกแล็ตให้กันเป็นมูลค่ามากกว่าหนึ่งพันล้านดอลล่าร์ในอเมริกา


เฉพาะในวันวาเลนไทน์ในปีนี้ จะมีการซื้อชอคโกแล็ตให้กันเป็นมูลค่ามากกว่าหนึ่งพันล้านดอลล่าร์ในอเมริกา

คาดกันว่า เฉพาะในวันวาเลนไทน์ในปีนี้ จะมีการซื้อชอคโกแล็ตให้กันเป็นมูลค่ามากกว่าหนึ่งพันล้านดอลล่าร์ในอเมริกา ตัวเลขของสมาคมผู้ผลิตขนมหวานแห่งชาติระบุว่า ยอดขายชอคโกแล็ตทั้งปีนั้นสูงมากกว่าหนึ่งหมื่นแปดพันล้านดอลล่าร์ แต่ในขณะนี้ วงการอุตสาหกรรมชอคโกแล็ตกำลังวิตกกังวลกันว่า ทำอย่างไรจึงจะพยายามตรึงราคาเมล็ดโกโก้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของชอคโกแล็ตมิให้พุ่งสูงขึ้นได้ในอนาคต

ของขวัญสำคัญอย่างหนึ่งในวันวาเลนไทน์ คือ ชอคโกแล็ต และคาดกันว่า เฉพาะวันวาเลนไทน์ในปีนี้ จะมีการซื้อชอคโกแล็ตให้กันเป็นมูลค่ามากกว่าหนึ่งพันล้านดอลล่าร์ในอเมริกา


ตัวเลขของสมาคมผู้ผลิตขนมหวานแห่งชาติระบุว่า ยอดขายชอคโกแล็ตทั้งปีนั้นสูงมากกว่าหนึ่งหมื่นแปดพันล้านดอลล่าร์

แต่ในขณะนี้ วงการอุตสาหกรรมชอคโกแล็ตกำลังวิตกกังวลกันว่า ทำอย่างไรจึงจะพยายามตรึงราคาเมล็ดโกโก้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของชอคโกแล็ตมิให้พุ่งสูงขึ้นได้ในอนาคต

Susan Smith โฆษกสมาคมผู้ผลิตขนมหวานแห่งชาติ บอกว่า ผู้ผลิตตระหนักดีว่า ขนมหวานที่วางขายนั้น จะต้องขายในราคาที่ผู้คนทั่วไปจะซื้อหามาได้ ซึ่งนั่นก็คือปัญหาในอนาคต เพราะความต้องการชอคโกแล็ตนั้น เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในหมู่คนชั้นกลางในเอเชีย

แต่วงการอุตสาหกรรมชอคโกแล็ต หวั่นวิตกว่าจะสนองตอบความต้องการนั้นต่อไปไม่ได้

แหล่งผลิตเมล็ดโกโก้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของชอคโกแล็ตอยู่ที่แอฟริกาตะวันตก 70% ของเมล็ดโกโก้ในตลาดโลกไปจากที่นี่ ผู้เพาะปลูกเป็นชาวไร่รายย่อย ซึ่งแต่ละคนมีพื้นที่เพาะปลูกไม่กี่ไร่

Lyndel Meinhardt หัวหน้าแผนกวิจัยโกโก้ของกระทรวงเกษตรสหรัฐ บอกว่า ชาวไร่โกโก้ในแอฟริกาตะวันตก ไม่มีเงินทุนที่จะเพิ่มการลงทุนได้ และก็อาจจะไม่มีทักษะในการบริหารที่จะทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

และเมื่อไม่มีเงินลงทุน แม้กระทั่งจะซื้อปุ๋ย เมื่อดินจืด ชาวไร่ก็ถางและเผาป่า รุกเข้าไปในบริเวณป่าสงวน

และนอกจากมนุษย์ที่นิยมชมชอบเมล็ดโกโก้แล้ว ศัตรูพืชและโรคต่างๆก็ชอบต้นโกโก้ด้วย ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า ศัตรูพืชและโรคต่างๆเหล่านี้ ทำลายเมล็ดโกโก้ ระหว่าง 30 – 40% ในแต่ละปี

เพื่อจะช่วยให้ชาวไร่โกโก้สามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยไม่ทำลายป่าเขตร้อนเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลชาติต่างๆในแอฟริกาตะวันตก ร่วมมือกับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ หรือ USAID ผู้ผลิตชอคโกแล็ตรายใหญ่ๆ อย่างเช่น บริษัท Mars และ Nestle และมูลนิธิ Bill and Melinda Gates ซึ่งบริจาคเงินให้หลายล้านดอลล่าร์ จัดทำโครงการช่วยชาวไร่โกโก้ขึ้นมา

Sona Ebai ที่ปรึกษาอาวุโสทางเทคนิคของมูลนิธิโกโก้โลกบอกว่า นับเป็นครั้งแรกที่ทุกฝ่ายและประชาสังคมมาร่วมมือกัน เพื่อให้โกโก้เป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ชาวไร่ทำมาหากินได้ดีขึ้น ในขณะที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม และช่วยให้ราคาชอคโกแล็ตอยู่ในระดับที่ผู้คนทั่วไปจะสามารถซื้อหามารับประทานได้อย่างสะดวกสบายต่อไป

XS
SM
MD
LG