ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประธานคณะกรรมการการค้าของ EU กล่าวที่พนมเปญก่อนการประชุมสุดยอดของอาเซียนว่าอยากเริ่มเจรจาการค้าเสรีกับภาคีอาเซียนโดยรวม


ประธานคณะกรรมการการค้าของ EU กล่าวที่พนมเปญก่อนการประชุมสุดยอดของอาเซียนว่าอยากเริ่มเจรจาการค้าเสรีกับภาคีอาเซียนโดยรวม และว่า ประเด็นที่สำคัญในการเจรจา จะเป็นเรื่องกำแพงกีดขวางการค้า ทั้งในด้านสินค้า บริการและการลงทุน ซึ่งหมายความว่า จะกำจัดไม่เพียงแต่ภาษีการนำเข้า แต่จะรวมถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่กีดกันสินค้าและบริการ และปรับปรุงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และการเข้าถึงการจัดซื้อของรัฐบาลด้วย

ประธานคณะกรรมการการค้าของ EU กล่าวที่พนมเปญก่อนการประชุมสุดยอดของอาเซียน (ASEAN) ว่าอยากเริ่มเจรจาการค้าเสรีกับภาคีอาเซียนโดยรวม


นาย Karel De Gucht ประธานคณะกรรมการค้าของสหภาพยุโรป หรือ EU กล่าวในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ของ EU กับอาเซียน ในวันอาทิตย์ที่กรุงพนมเปญว่า อยากจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทั้งสองนี้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้น และเร่งเร้าให้มีการเจรจาในเรื่องการค้าเสรีที่ก้าวหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม

เขากล่าวว่า จำเป็นจะต้องมีข้อตกลงการค้าที่ทันต่อศตวรรษที่ 21 ระหว่างภูมิภาคทั้งสอง และประเด็นที่สำคัญในการเจรจา จะเป็นเรื่องกำแพงกีดขวางการค้า ทั้งในด้านสินค้า บริการและการลงทุน ซึ่งหมายความว่า จะกำจัดไม่เพียงแต่ภาษีการนำเข้า แต่จะรวมถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่กีดกันสินค้าและบริการ และปรับปรุงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา และการเข้าถึงการจัดซื้อของรัฐบาลด้วย

ประธานคณะกรรมการการค้าของ EU กล่าวว่า EU จะเริ่มการเจรจาการค้าทวิภาคีกับเวียตนามในเร็วๆนี้ สำหรับสิงคโปร์และมาเลย์เซีย ได้เริ่มการเจรจากันแล้ว แต่เป้าหมายในที่สุด คือกลุ่มภาคีอาเซียนทั้งหมด

การประชุมสุดยอดอาเซียนในปีนี้ มีขึ้นในขณะที่ยุโรปกำลังหาทางแก้ไขวิกฤติการณ์ทางการเงินอยู่ เจ้าหน้าที่ของ EU ผู้นี้ได้กล่าวรับรองกับบรรดาผู้นำชาติภาคีอาเซียนว่า วิกฤติการเงินของยุโรปผ่านจุดร้ายแรงที่สุดไปแล้ว

อาเซียนเป็นคู๋ค้ารายใหญ่อันดับที่สามของ EU ในขณะที่ EU เป็นคู่ค้าอันดับที่สองของอาเซียน ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน กล่าวในที่ประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่กรุงพนมเปญว่า ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างคู่ค้าทั้งสองรายนี้ จะต้องเติบโตเพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคต

XS
SM
MD
LG