ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ อธิบายถึงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ green tourism ของสำนักงานนิวยอร์ค


คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ อธิบายถึงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ green tourism ของสำนักงานนิวยอร์ค

ปัจจุบัน นักท่องเที่ยวอเมริกัน กำลังหันมาเอาใจใส่ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ค อธิบายถึงโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ green tourism ของสำนักงานนิวยอร์ค

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ค เสริมว่า สำนักงานนิวยอร์ค ได้ชักจูงบริษัทนำเที่ยว ให้วางโครงการให้นักท่องเที่ยว ได้สัมผัสกับชุมชนของเราอย่างแท้จริง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้ ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG