ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหประชาชาติ เปิดการประชุมเรื่องสถานภาพสตรีครั้งที่ 54 ที่สำนักงานใหญ่ ในนครนิวยอร์ค


รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ เปิดการประชุมเรื่องสถานภาพสตรีครั้งที่ 54 เมื่อวันจันทร์ที่สำนักงานใหญ่ขององค์การในนครนิวยอร์ค การประชุมครั้งนี้มีขึ้น 15 ปี หลังคำประกาศที่กรุงปักกิ่งในเรื่องการรณรงค์เพื่อสิทธิสตรี

นาง Asha-Rose Migiro รองเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ กล่าวในพิธีเปิดการประชุมว่า องค์กรสตรีทั่วโลก ในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระหว่างประเทศ ได้ทำงานรุดหน้าไปมากในหลายด้าน รวมทั้งการศึกษา และการพัฒนากฎหมายระดับชาติ นโยบาย และโครงการต่างๆ

รองเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่า สตรียังคงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันระเบียบวาระอยู่ต่อไป กลุ่มผู้หญิงต่างๆ ได้แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะในความสร้างสรร และความมุ่งมั่นในการเรียกร้องพันธกรณี และผลักดันให้รัฐบาลของตนรับผิดชอบ ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ ซึ่งผลที่ตามมา ก็คือมีผู้คนเข้าใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศมากขึ้น และว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้หญิงและเด็กหญิงเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และสันติภาพและความมั่นคง

องค์การสหประชาชาติ ได้รณรงค์เรื่องความสำคัญของสิทธิสตรีมาตลอด ในปีที่แล้ว คณะมนตรีความมั่นคงลงมติสนับสนุนญัตติสองอัน ที่เกี่ยวกับการก่อความรุนแรงต่อผู้หญิง ญัตติหนึ่งนั้นกำหนดให้มีการจัดตั้งตำแหน่งทูต ของสหประชาชาติขึ้นเพื่อทำงานต่อต้านการก่อความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงในสภาพของความขัดแย้ง และเลขาธิการ Ban Ki-moon ขององค์การสหประชาชาติได้ประกาศแต่งตั้งอดีตรัฐมนตรี ของสหภาพยุโรปจากประเทศสวีเดน นาง Margot Wallstrom ให้เข้ารับตำแหน่งดังกล่าวในเดือนนี้

และในเดือนกันยายน ศกก่อน ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ ได้ตกลงที่จะจัดตั้งหน่วยงานใหม่สำหรับผู้หญิงขึ้นมา โดยจะรวมสำนักงานต่างๆ ทั้งหมดของสหประชาชาติที่ทำงานเรื่องผู้หญิงเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งกองทุนพัฒนาสำหรับสตรี และฝ่ายงานเพื่อความก้าวหน้าสำหรับสตรี

เลขาธิการสหประชาชาติยังไม่ได้ประกาศว่า จะเลือกใครให้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานใหม่นี้ แต่รัฐมนตรี Harriet Harman แห่งกระทรวงสตรี และความเสมอภาคของอังกฤษกระตุ้นหนุนให้ที่ประชุมร่วมมือกันผลักดันเรื่องนี้

รัฐมนตรี Harriet Harman ของอังกฤษกล่าวเร่งเร้า ผู้ร่วมการประชุมเรื่องสถานภาพสตรีให้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ โดยผลักดันให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ สำหรับผู้หญิงขึ้นให้ได้ในปีนี้ เพื่อให้การสนับสนุนผู้หญิงทั่วโลก และเพื่อผลักดันให้มีความก้าวหน้า ไปสู่เป้าหมายที่ผู้หญิงทั่วโลกต่อสู้กันมาเป็นเวลานานแล้วให้ได้ด้วย

มีรัฐมนตรีจากประเทศต่างๆ หลายสิบคน และนักต่อสู้เรื่องผู้หญิงอีกมากกว่าสองพันคน ไปร่วมการประชุมเรื่องสถานภาพสตรีครั้งที่ 54 นี้ การประชุมจะมีไปจนถึงวันที่ 12 มีนาคม โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญอยู่ที่การทบทวนดูความก้าวหน้า นับตั้งแต่คำประกาศที่กรุงปักกิ่งเมื่อ 15 ปีที่แล้ว

ในขณะเดียวกัน รายงานขององค์การสหประชาชาติระบุว่า แม้ผู้หญิงจะมีความก้าวหน้าไปในหลายด้าน แต่ก็ยังมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ในจำนวนคนยากจนในโลก ผู้หญิงยังได้รับค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชายแม้ว่าจะทำงานอย่างเดียวกัน จำนวนผู้หญิงที่เป็นแม่ ที่ต้องเสียชีวิตยังคงสูงอยู่ต่อไป และสองในสามของผู้หญิงที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ยังอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ ทั้งหมดนี้เป็นสถิติตัวเลขที่ไม่เปลี่ยนเลยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG