ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประธานาธิบดีโอบาม่า เผยแผนเพื่อสร้างงานให้คนอเมริกัน


ประธานาธิบดีโอบาม่ากล่าวปราศรัยที่สถาบันบรุ๊คกิ๊งส์ในกรุงวอชิงตัน เกี่ยวกับแนวทางการสร้างงานให้คนอเมริกัน ซึ่งขณะนี้ยังตกงานอยู่ราวเจ็ดล้านคน ว่าจะมุ่งที่ธุรกิจขนาดย่อม เรื่องการประหยัดพลังงาน และโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่นการลดภาษีให้ธุรกิจขนาดย่อยที่เป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างงานราว 65 % ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา และการใช้เงินเพื่อปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่นทางหลวง สะพาน ระบบน้ำประปา และระบบอินเตอร์เนตแบบบรอดแบนด์ เป็นต้น

นอกจากนั้นแล้ว ผู้นำของสหรัฐยังจะขอให้รัฐสภาอนุมัติมาตรการจูงใจใหม่ๆ เพื่อให้คนอเมริกันหันมาปรับปรุงบ้านเรือนของตนให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น เพื่อช่วยสร้างงานใหม่ๆ และลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวอเมริกัน รวมทั้งลดภาวะมลพิษลงด้วย

กระทรวงการคลังสหรัฐคาดว่า จะใช้เงินราวสองแสนดอลล่าร์ที่สถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งเคยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจ่ายคืนมาให้ มาใช้ในแผนงานการสร้างงานใหม่ ของประธานาธิบดีโอบาม่าในครั้งนี้XS
SM
MD
LG