ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานสุขภาพเรื่องเด็กที่คลอดด้วยวิธีผ่าตัด และเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษสกปรก


นักวิจัยที่สถาบัน Karolinska ในสวีเดน ศึกษาพบว่า เด็กที่เกิดด้วยวิธีผ่าตัดจากครรภ์มารดานั้น มีการเปลี่ยนแปลงของ gene หรือเชื้อพันธ์ในเซลเม็ดโลหิตขาว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเกี่ยวโยงกับระดับความตึงเครียด ระหว่างการคลอดด้วยวิธีดังกล่าว

รายงานของคณะวิจัยสวีเดนระบุว่า ความเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมดังนั้น อาจเป็นสิ่งอธิบายว่า เพราะเหตุใด คนที่เกิดด้วยวิธีผ่าตัดจากครรภ์มารดาจึงมักเป็นโรค อย่างเบาหวาน และหืดหอบเมื่อโตขึ้นมา โรคเหล่านี้มีผลต่อระบบภูมิต้านทานธรรมชาติของร่างกาย

จากการศึกษาโลหิตจากสายสะดือทารกเกิดใหม่ 37 คนทันทีหลังคลอด นักวิจัยพบว่า เด็กที่คลอดด้วยวิธีผ่าตัดจากครรภ์มารดา 16 คนมี DNA – methylation ในเซลเม็ดโลหิตขาวในระดับสูงกว่าทารกที่คลอดแบบธรรมดา และในการตรวจอีก 2 – 3 วันต่อมา อัตราของ DNA – methylation อยู่ในระดับเหมือน ๆ กัน

การศึกษาก่อนหน้านี้ที่ทำกับสัตว์ แสดงว่า ความตึงเครียดทางอารมณ์หรือทางจิตใจที่เกี่ยวโยงกับการคลอดนั้น มีผลต่อระดับ DNA – methylation ของ gene ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ในการผ่าตัดนั้น ทารกยังไม่อยู่ในสภาพพร้อม ผลก็คือ ทารกเหล่านั้นอาจมีระดับความเครียดทางอารมณ์หรือจิตใจสูงกว่าทารกที่คลอดแบบธรรมดา ซึ่งความเครียดทางอารมณ์หรือทางจิตใจค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ขณะที่แม่เจ็บท้อง ช่วงเวลาที่แม่เจ็บท้องมดลูกบีบตัวนั้น ช่วยให้ทารกในครรถ์เริ่มหายใจและเตรียมพร้อมสำหรับสภาพแวดล้อมใหม่นอกครรภ์มารดา

อาจารย์ Mikael Norman แห่งสถาบัน Karolinska ผู่ร่วมทำรายงานกล่าวว่า การคลอดด้วยวิธีผ่าตัดจากครรภ์มารดา ที่เรียกกันว่า Caesarean Section หรือ C – Section มีความเกี่ยวโยงกับการที่ทารกมีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อการเป็นโรคภูมิแพ้ โรคเบาหวาน และมะเร็งเม็ดโลหิตขาว ในเวลาต่อไปในชีวิต

นักวิจัยกล่าวว่า เรื่องนี้ อาจมีความสำคัญ ในการอภิปรายถกปัญหาเกี่ยวกับการคลอดด้วยวิธีผ่าตัด ซึ่งกำลังทำกันมากขึ้นทั่วโลก และเกือบเป็นเรื่องธรรมดา ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวว่า อัตราการคลอดด้วยวิธีผ่าตัดจากครรภ์มารดา สูงขึ้นเป็นเกือบ 30 % ของการคลอดทั้งหมด และเพิ่มขึ้นทุกปีในเวลา 11 ปีที่ผ่านมา แต่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นว่าการคลอดแบบนั้นจำนวนมาก ไม่ไช่ด้วยความจำเป็น

สำหรับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่อากาศสกปรกเป็นพิษนั้น นักวิจัยพบว่า เด็กที่อยู่ในที่ที่มีไอละอองสกปรกเป็นพิษนระดับสูงจากทั้งกลางแจ้ง อย่างไอเสียรถยนตร์จากการจราจรแออัด และภายในสถานที่อย่างอาคารบ้านเรือน มีอาการด้านระบบทางเดินหายใจติดขัดเรื้อรังมากกว่าเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ระดับมลภาวะปกติ 6 เท่า

นักวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซินซินเนติ ในสหรัฐ ศึกษาเด็กอายุ 3 ปี 624 คน โดยพิจารณาสภาพความสกปรกเป็นพิษของอากาศ ในบริเวณที่เด็กอยู่ทั้งกลางแจ้งและภายอาคารบ้านเรือนโดยรวม ว่ามีผลต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจของเด็กเหล่านั้นอย่างไร

นักวิจัยพบว่า ราว 36% ของเด็กที่อยู่ในที่ที่มีไอละอองสกปรกเป็นพิษในอากาศ มีอาการหายใจขัดหอบครีดคราด ซึ่งเป็นสิ่งส่อแสดงระยะเริ่มแรกของโรคหืดหอบ และอาการร้ายแรงอื่นๆ ของโรคปอด ขณะที่เด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อม ที่อากาศสกปรกเป็นพิษระดับต่ำมีอาการเช่นนั้นเพียง 11 %

ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า เด็กๆ ในประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศทั่วโลกที่มีไอเสียรถยนตร์ หมอกควันจากโรงงาน ไอละอองสกปรกเป็นพิษในอากาศ กำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขร้ายแรงยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ


XS
SM
MD
LG