ลิ้งค์เชื่อมต่อ

หากโลกมุสลิม สามารถสร้างชนชั้นกลางขึ้นมา จะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ได้จริงหรือ?


อาจารย์ วาลี นัสเซ่อร์ (Vali Nasr) ซึ่งสอนวิชารัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ อยู่ที่มหาวิทยาลัย Tufts เชื่อว่า ถ้าโลกมุสลิมสามารถสร้างชนชั้นกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ นักลงทุน นักวิชาชีพ และผู้บริโภคขึ้นมาได้แล้ว จะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ได้อย่างแน่นอน

นักวิชาการผู้นี้อธิบายแนวคิดที่ว่านี้ไว้ในหนังสือชื่อ Forces of Fortune

อาจารย์วาลี นัสเซ่อร์ บอกว่า จากการที่ได้เดินทางไปตามประเทศมุสลิมต่างๆ ทั่วโลก ได้สังเกตเห็นแนวโน้มที่ต่างไปจากโลกมุสลิม ที่มักจะพูดถึงกันในตะวันตก เช่น ความคิดเห็นสุดโต่ง เผด็จการ และศาสนา

และว่าสิ่งที่ได้พบเห็นนั้น กลับเป็นเรื่องการค้า การพัฒนาชนชั้นกลาง และการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจโลก

นักวิชาการอเมริกันเชื้อสายอิหร่านผู้นี้ บอกว่า ถ้าดูประเทศที่เปิดรับเศรษฐกิจโลก อย่างเช่น ตุรกี มาเลย์เซีย อินโดนีเซีย และแม้กระทั่ง ดูไบ ก็จะเห็นกระบวนการที่ว่านี้ จะเห็นการเกิดของชนชั้นกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประกอบการ นักลงทุน นักวิชาชีพ และผู้บริโภค จะเห็นชีวิตครอบครัวของชนชั้นกลาง และจะเห็นว่าประเทศเหล่านี้ มีความมั่งคั่งมากกว่า และมีสังคมที่ดูจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า

แต่นักรัฐศาสตร์ผู้นี้เน้นย้ำว่า จะให้ระบบตลาดเสรี และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวโยงกันทำงานได้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และกฎข้อบังคับต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับสังคมก็จะต้องเปลี่ยนด้วย และที่สำคัญ จะมีความขัดแย้งกับส่วนอื่นๆของโลกไม่ได้ ถ้าจะทำมาค้าขายซึ่งกันและกัน

อาจารย์วาลี นัสเซ่อร์แห่งมหาวิทยาลัย Tufts ยอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงโลกมุสลิมไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ว่านี้ทำไม่ได้ง่ายๆ และยกตัวอย่างปากีสถานมาอธิบายว่า ที่ปากีสถานมีปัญหาก็เพราะมีชนชั้นกลางที่ยังไม่เข้มแข็งพอ และสังคมยังมีความคิดเห็นสุดโต่งอยู่มาก ในขณะที่อิหร่านนั้น แม้จะมีชนชั้นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก แต่ไม่แข็งพอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า ถ้าจะให้ชนชั้นกลางกำเนิด และประสบความสำเร็จให้ได้แล้ว สมาชิกของสังคมนั้นๆ จะต้องมุ่งมาดปรารถนาและมีสมรรถนะที่จะทำเช่นนั้น พูดง่ายๆ ก็คือ สังคมนั้นๆจะต้องสร้างชนชั้นกลางของตนขึ้นมาเอง จะนำเข้ามาจากที่อื่นไม่ได้

อาจารย์วาลี นัสเซ่อร์ ส่งท้ายว่า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะต้องมีการได้และการเสีย คนที่ได้มักจะเป็นคนที่ผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลง คนที่เสียจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์จากระบบเก่า และเสนอแนะว่า โลกตะวันตก จะช่วยคนที่เสียประโยชน์ได้โดยช่วยให้คนเหล่านั้น หันมาประนีประนอมออมชอมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG