ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คณะนาฏศิลป์ไทย ที่มาเผยแพร่ศิลปะการแสดงในอมริกา


เมื่อไม่กีวันมานี้ นาฏศิลป์ไทยอันอ่อนช้อยงดงาม ได้รับการนำไปสร้างความอภิรมณ์ให้ชาวอเมริกันอีกครั้งหนึ่งที่เมืองโคลัมเบีย รัฐแมรี่แลนด์

คุณเจษฎา สีวาลี มีโอกาสได้ร่วมชมการแสดง และสัมภาษณ์คณะนาฏศิลป์ไทยที่ชื่อว่า "โสมภา" ภายใต้การนำของคุณสุธีรา นาควัชระ ซึ่งมาเปิดการแสดงให้ชาวอเมริกัน และชาวต่างชาติจำนวนมาก ที่มาร่วมในงานรณรงค์หารายได้เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการ และบันทึกมาเสนอ

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณเจษฎา สีวาลี


เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG