ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน ในการเลือกซื้ออัญญมณี ไม่ใช่เรื่องง่าย


สำหรับผู้บริโภคผู้ตระหนักในความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชนนั้น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อัญญมณี ไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างการซื้อผลผลิตเกษตรกรรม

การเลือกหาผลิตผลด้านการเกษตรมาใช้ในงานนั้นไม่ยากนัก เพราะตอนนี้มีโครงการการค้ายุติธรรม ทำรายชื่อ และออกใบรับรองผลผลิตต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้น รวมทั้ง ชา กาแฟ โกโก้ สมุนไพรต่างๆ ผลไม้ ข้าว ดอกไม้ น้ำตาล ข้าว ดอกไม้ น้ำผึ้ง ตลอดจนเครื่องเทศต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นการค้าระหว่างประเทศ ที่ให้ผลกำไรคืนแก่เกษตรกร และคนทำงานเกษตรกรรมยากจน มากกว่า 1 ล้านคน ในประเทศกำลังพัฒนา 58 ประเทศ ทั้งอาฟริกา เอเชีย และละตินอเมริกา

แต่การเลือกหาเครื่องประดับ เพชรพลอย หรืออัญญมณี ที่ได้รับการรับรองว่ามาจากการผลิตที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่มาจากการบังคับใช้แรงงาน หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างการเลือกซื้อผลผลิตเกษตรกรรม เพราะยากที่จะหาการรับรองที่เชื่อถือได้

เครื่องประดับอัญญมณี หรือเครื่องเงินเครื่องทองชิ้นเล็กๆ อย่างแหวนวงเล็กๆ ก็อาจมีผลกระทบใหญ่หลวงได้ อย่างการทำเหมืองทอง ตั้งแต่ในอินโดนีเซีย ไปจนถึงเอควาดอร์นั้น เป็นอันตรายต่อชุมชน

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสาXS
SM
MD
LG