ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานสถานภาพของแม่ในโลก ขององค์กรการกุศลเพื่อเด็ก Save the Children


เนื่องในโอกาสวันแม่ในปีนี้ องค์กรการกุศลเพื่อเด็ก Save the Children มีรายงานเรื่องสถานภาพของแม่ในโลกออกมา ซึ่งนับเป็นรายงานประจำปีฉบับที่ 10

รายงานเรื่องสถานภาพของแม่ฉบับปี 2009 นี้กล่าวว่า ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัย 5 ขวบ เป็นช่วงเวลาของการเติบโตและการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดของคนเรา อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น หรือไม่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ มีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งต่อการเติบโตตั้งแต่เด็กจนเป็นผู้ใหญ่ ด้วยเหตุนี้ บทบาทของแม่จึงสำคัญมากต่อเด็ก อย่างที่ Judy Jerald ที่ปรึกษาอาวุโสของ Save the Children กล่าวไว้ว่า ไม่มีความสัมพันธ์อะไรที่สำคัญไปกว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเด็ก และว่า ความสัมพันธ์ที่ว่านี้เป็นความสัมพันธ์แรกเริ่มและการเป็นหุ้นส่วนที่ดีที่สุด แม่จะต้องเรียนรู้วิธีให้การศึกษาแก่ลูก ซึ่งเป็นงานที่ Save the Children พยายามทำอยู่ทั่วโลก คือการช่วยให้แม่สนใจในสิ่งที่สามารถทำให้ลูกประสบความสำเร็จในโรงเรียนได้ และยิ่งแม่มีความรู้มาก โอกาสที่ลูกจะมีสุขภาพดี และมีการ ศึกษาดีก็มีมากขึ้นไปด้วย

รายงานฉบับนี้วิเคราะห์การเลี้ยงดูและการพัฒนาเด็กในช่วงอายุที่ว่านี้ตามประเทศต่างๆ 158 ประเทศทั่วโลก และระบุประเทศที่ดีที่สุด และที่ด้อยที่สุดสำหรับการเป็นแม่

ที่ดีที่สุดคือ สวีเดน ในขณะที่ไนเจอร์ในทวีปแอฟริกาเป็นประเทศที่ด้วยที่สุดสำหรับการเป็นแม่ ส่วนสหรัฐนั้นติดอยู่ในอันดับที่ 27

Pablo Stansbery ผู้อำนวยการอาวุโสของ Save the Children อธิบายว่าที่สหรัฐไม่ติดอันดับสูงกว่าที่เป็นอยู่ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไม่อนุญาตให้ผู้เป็นบิดามารดาสามารถลาพักงานโดยได้รับเงินเดือนบางส่วนได้หนึ่งปีเป็นอย่างน้อยเพื่อดูแลลูก และว่าสหรัฐยังไม่มีแผนระดับชาติที่ให้ความสำคัญสำหรับเด็กด้อยโอกาส

รายงานฉบับนี้ระบุว่า 68% ของเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 ในอเมริกา ไม่สามารถอ่านหนังสือได้สมตามชั้นเรียน นอกจากนี้ ยังมีเด็กเป็นจำนวนมากที่เสี่ยงกับการเรียนไม่จบ ซึ่งสะท้อนถึงการขาดการดูแลและการสนับสนุนในช่วงเริ่มต้น

รายงานเรื่องสถานภาพของแม่ในโลกขององค์กรการกุศล Save the Children อ้างรายงานการวิจัยที่ระบุว่า การลงทุนให้กับเด็กในช่วงแรกเริ่มนั้น จะส่งผลให้สังคมเก็บเกี่ยวประโยชน์ได้สูงถึง 17% ต่อปี ในด้านการเรียน ลดค่ารักษาพยาบาล ทำให้แรงงานมีผลิตภาพสูง และลดอาชญากรรม Judy Jerald เสริมว่า แม้ประเทศที่ไม่ร่ำรวยเท่าอเมริกา อย่างเช่น คิวบา อาร์มีเนีย ไซปรัส และอาเซอร์ไบจัน ก็ยังเข้าใจประโยชน์ในเรื่องนี้ และมีเจตนารมณ์ทางการเมืองที่จะลงทุนให้กับเด็กในประเทศของตน

ส่วน Pablo Stansbery บอกส่งท้ายว่า อนาคตของมนุษยชาติจะเป็นอย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับว่า แม่สมัยนี้เลี้ยงลูกได้ดีแค่ไหน และเพื่อจะให้แม่ทำงานได้ดี จะต้องช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ของแม่และลูก โดยเรื่องแรกที่สำคัญ คือมุ่งเน้นในการดูแลสุขภาพของแม่และลูกเล็ก ต้องให้การฝึกสอนและความรู้เพื่อคนที่เป็นแม่และพ่อใหม่จะสามารถให้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จแก่ลูกได้ ทำอย่างไรจึงจะให้เด็กได้เข้าเรียน และเรียนจนจบได้ นอกจากนี้ยังควรขยายโอกาสการเรียนให้กับเด็กที่ถูกผลกระทบจากโรคเอดส์ จากการสู้รบ และจากภัยธรรมชาติด้วยXS
SM
MD
LG