ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์รมต.ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ไทย อลงกรณ์ พลบุตร


เมื่อไม่นานมานี้ รมต.ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อลงกรณ์ พลบุตร เดินทางมาราชการในสหรัฐ เพื่อติต่อเจรจา กับเจ้าหน้าที่สหรัฐในหลายเรื่องด้วยกัน รวมทั้งเรื่องสิทธิพิเศษทางการค้า รวมทั้งสะพานธุรกิจไทยสหรัฐ

คุณเจษฎา สีวาลี ของวีโอเอภาคภาษาไทย มีโอกาสเข้าพบและสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรี ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน และบันทึกรายงานตอนสุดท้ายมาเสนอ

รับฟังรายละเอียดการสัมภาษณ์จากคุณเจษฎา สีวาลี


XS
SM
MD
LG