รายชื่อสถานีวิทยุพันธมิตร ความถี่ และเวลา ที่ออกอากาศรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ วอชิงตัน
                                                 VOA THAI AFFILIATE STATIONS
 
1       Aranyaprathet
อรัญประเทศ
Aran Community Radio FM 99.25
สถานีวิทยุชุมชนอรัญเรดิโอ
06.00-06.30
2 Aranyaprathet
อรัญประเทศ
Aran Radio FM99.75
สถานีวิทยุอรัญเรดิโอ
08.30-09.00
3 Bangkok
กรุงเทพฯ
Chulalongkorn U. Broadcasting Station FM101.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
06.30-07.00
4 Bangkok
กรุงเทพฯ
Thammasat University AM981
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
16.00-16.30
5 Bangkok
กรุงเทพฯ
Maitrichit Community Radio FM99.25
สถานีวิทยุชุมชนไมตรีจิต
06.00-07.00
6 Chiang Mai
เชียงใหม่
Chiangmai University Radio FM 100
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
08.30-09.00
7 Chiang Mai
เชียงใหม่
Chiangmai Radio FM 93.75
สถานีวิทยุเชียงใหม่เรดิโอ
07.30-08.00
8 Chiang Mai
เชียงใหม่
SC News FM 99.75 08.30-09.00
9 Chiang Mai
เชียงใหม่
Beautiful Chiangmai Radio FM90.50
สถานีวิทยุเชียงใหม่เมืองงาม
08.30-09.00
10 Chiang Rai
เชียงใหม่
CRU Radio FM104.25
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
08.30-09.00
11 Kamphaengphet
กำแพงเพชร
Rajabhat U. Radio FM 91.25 (coming soon)
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
08.30-09.00
12 Khonkaen
ขอนแก่น
Khonkaen University Radio FM
สถานีโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
06.00-06.30
13 Khonkaen
ขอนแก่น
TOP TEAM Radio FM 100.75
สถานีวิทยุท็อปทีมเรดิโอ
06.00-06.30
14 Mahasarakham
มหาสารคาม
Mahasarakham University Radio  FM 102.25
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
06.30-07.00
15 Mukdahan
มุกดาหาร
Kham Hoy Radio FM91.75
สถานีวิทยุชุมชนคำหอย
06.00-06.30
16 Nakhon Ratchasima
นครราชสีมา
Radio Thailand/ Korat FM106.25 & AM 729
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา
 
06.00-06.30
17 Nakhon Si Thammarat
นครศรีธรรมราช
Rajabhat U. Radio FM 107.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (เสียงมหาชัย)
08.30-09.00
18 Narathiwat
นราธิวาส
Radio Thailand / Narathiwat  FM98.25
สถานีวิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส
 
08.30-09.00
19 Nong Khai
หนองคาย
Nern Hong Thong Community Radio FM 93.35
สถานีวิทยุชุมชมเนินหงส์ทองหนองคาย
06.00-07.00
20 Pathumthani
ปทุมธานี
Rangsit University Radio FM97.25
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยรังสิต
11.00-11.30
21 Phitsanulok
พิษณุโลก
Naresuan U. Radio FM107.25
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยนเรศวร
08.30-09.00
22 Petchabun
เพชรบูรณ์
Nongphai Community Radio FM 94.0
สถานีวิทยุชุมชนคนหนองไผ่ เพชรบูรณ์
06.00-06.30
23 Pattani
ปัตตานี
Prince of Songkhla Univ./Pattani FM107.25
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
06.00-06.30
24 Phattalung
พัทลุง
Thaksin University Radio FM 100.75
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
08.30-09.00
25 Roi-et
ร้อยเอ็ด
Rajabhat U. Radio FM 92.25
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
08.30-09.00
26 Songkhla
สงขลา
Hadyai U. Radio FM101.25
สถานีวิทยุชุมชน U-RADIO มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
08.30-09.00
27 Songkhla
สงขลา
Kasetsart University Radio Station AM1269
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สงขลา
06.00-06.30
28 Songkhla
สงขลา
Prince of Songhkla Univ./HadYai FM88
สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
06.00-06.30
29 Songkhla
สงขลา
Songkhla Technology School Radio FM 96.0
สถานีวิทยุชุมชนโรงเรียนสงขลาเทคโนโลยี
06.30-07.00
30 Sukhothai
สุโขทัย
Si Satchanalai Community Radio FM 100
สถานีวิทยุชุมชนศรีสัชนาลัย
06.00-06.30
31 Suratthani
สุราษณฎร์ธานี
Rajabhat U. Radio FM 106.75
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (Powertime Radio)
08.30-09.00
32 Tak
ตาก
BLUE FM  (FM98.75)
สถานีวิทยุบลูเอฟเอ็ม
07.30-08.00
33 Trang
ตรัง
Andaman Community Radio FM96.25
สถานีวิทยุชุมชนคนอันดามัน
06.30-07.00
34 Trad
ตราด
Tourist Community Radio FM 98.75
สถานีวิทยุชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวตราด
06.00-06.30
35 Ubon Ratchathani
อุบลราชธานี
Radio Thailand/Ubon Ratchathani FM98.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี
15.30-16.00
36 Udonthani
อุดรธานี
KWPR FM89.5
สถานีวิทยุชุมชนกุมภวาปี อุดรธานี
06.00-06.30 
37 Udonthani
อุดรธานี
BEST Radio FM 94.50
สถานีวิทยุชุมชนเบสเรดิโอ
06.30-07.00
38 Udonthani
อุดรธานี
Live Hits Radio FM 98.0
สถานีวิทยุชุมชนไลฟ์ฮิตเรดิโฮ (12.30-13.00)
12.30-13.00
39 Yala
ยะลา
Radio Thailand / Yala FM94.25
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา
08.30-09.00
40 Yala
ยะลา
Rajabhat U. Radio FM93.25 & 98.50
สถานีวิทยุกระจายเสียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
06.30-07.00