อาทิตย์ 14 กุมภาพันธ์ 2016
  ส่งภาพถ่ายของคุณมาร่วมสนุก – อาจได้  iPad เป็นรางวัล 


  คลิ๊กที่นี่เพื่อร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด


  คำประกาศที่สำคัญ: ท่านต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านและภาพถ่ายในแบบฟอร์มการส่งภาพประกวดอย่างครบถ้วนเพื่อจะมีสิทธิในการร่วมสนุก โดยในช่อง “คำอธิบาย” โปรดระบุ (1) หัวข้อของภาพและสถานที่ๆ ถ่าย (2) ประเทศที่ท่านอาศัยอยู่หากเป็นคนละที่กับสถานที่ๆ ถ่ายภาพ และ (3) อีเมลของท่าน ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อทางอีเมล VOA จะไม่พิจารณาภาพซึ่งให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

  VOA ขอเชิญท่านร่วมนำแง่มุมของชีวิตมาแบ่งปันผ่านทางภาพ โดยผู้ชนะจะได้ iPad รุ่นใหม่เป็นรางวัล
   
  VOA ช่วยให้ท่านได้เห็นภาพและเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกในแต่ละวัน และอยากเชิญให้ท่านร่วมแบ่งปันเรื่องต่างๆ รอบตัวท่านเช่นกัน เราอยากให้ท่านส่งภาพที่ช่วยอธิบายความรู้สึกนึกคิดหรือวิถีชีวิตของผู้คนและสถานที่ต่างๆ ที่ท่านได้ผ่านพบมาได้ดีที่สุด 

  ภาพของท่านอาจเป็นวิวทิวทัศน์หรือสถานที่สำคัญ อาจเป็นภาพที่แสดงถึงการต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตประจำวัน หรืออาจแสดงถึงความสุขสนุกสนานซึ่งสามารถพบหาได้สิ่งสามัญทั่วไป

  VOA ขอเชิญผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกคนซึ่งมีอยู่ทั่วโลกร่วมสนุกในครั้งนี้ซึ่งท่านสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัด การตัดสินจะไม่ใช้วิธีจับฉลากเพราะคณะกรรมการของ VOA จะมอบรางวัลโดยพิจารณาจากความสวยงาม องค์ประกอบของภาพ คุณภาพ และเนื้อหา VOA ให้ความสำคัญกับการใช้ความคิดริเริ่มดังนั้นงานต่างๆ ที่มีลิขสิทธิคุ้มครองจะไม่ได้รับการพิจารณา

  โปรดดูรายละเอียดกติกาการร่วมสนุกได้ข้างล่างนี้ และคลิ๊กที่ลิงค์ที่ด้านบนของหน้านี้เพื่อส่งภาพเข้าร่วมประกวด
   
  หมดเขตร่วมสนุกเวลาเที่ยง (12.00 น.)  วันที่ 1 มีนาคม 2013 ตามเวลาที่กรุงวอชิงตัน
  ร่วมส่งภาพเพื่อรับรางวัล

  ท่านอาจได้ iPad เป็นรางวัล

  ท่านอาจได้คอมพิวเตอร์ iPad ของ Apple รุ่นจอภาพ Retina Display ขนาด 16 gb พร้อมระบบ wi-fi และ เครือข่ายเซลลูลาร์เป็นรางวัล*        

  *ค่าบริการสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเซลลูลาร์เป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับรางวัล

  คอมพิวเตอร์ iPad รุ่นจอภาพ Retina Display
  พร้อมระบบ wi-fi และเครือข่ายเซลลูลาร์
  • เทคโนโลยีใหม่ Retina display
  • A6X chip ที่ทรงพลัง
  • กว่า 300,000 apps ให้เลือก
  • พร้อมระบบ wi-fi และเครือข่ายเซลลูลาร์
  • การรับประกันของ Apple
  iPad ทุกเครื่องมาพร้อมการรับประกันในวงจำกัดหนึ่งปีและเสริมด้วยบริการแก้ปัญหาทางเทคนิคทางโทรศัพท์อีก 90 วันจากวันที่ซื้อ
  VOA ไม่รับผิดชอบเรื่องการทำงานของผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านคำแนะนำวิธีใช้อย่างถี่ถ้วนก่อนเริ่มใช้งาน
  สำหรับข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์นี้จะค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ The Apple Store online
   
  รางวัลอื่น
   
  VOA จะเป็นผู้ตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียวเรื่องลักษณะและการมอบของรางวัลจำนวนจำกัดสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลระดับรองลงไป
  กติกาการประกวดภาพถ่ายกับ VOA  2013 

  ระยะเวลา: ภาพต่างๆ จะต้องส่งและได้รับโดย VOA ภายในเวลา 12 นาฬิกา (1700 UTC) ของวันที่  1 มีนาคม 2013 และ VOA จะไม่รับคำกล่าวอ้างเรื่องการส่งภาพในฐานะหลักฐานยืนยัน

  ผู้มีสิทธิร่วมสนุก: ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี พลเมืองและผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ ไม่มีสิทธิได้รับรางวัล พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานให้กับ Voice of America (VOA) ไม่สามารถส่งภาพเข้าร่วมสนุกได้

  วิธีร่วมสนุก:  กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการส่งภาพประกวดและอัพโหลดแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมรูปไปที่ www.voanews.com/ipad โดยไม่มีข้อยกเว้นใดใด ท่านต้องให้ข้อมูลเหล่านี้ในการส่งภาพเข้าประกวด (1) ชื่อ-นามสกุล (2) คำบรรยายภาพ ซึ่งรวมถึงข้อมูลเรื่องสถานที่ๆ ถ่ายภาพนั้น และ (3) อีเมลเพื่อการติดต่อ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว ท่านอาจใช้นามแฝงได้หากไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณชน อย่างไรก็ตาม VOA ไม่สามารถรับประกันเรื่องความลับสำหรับผู้ส่งภาพรายใดได้และภาพใดซึ่งไม่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเพื่อรับรางวัล

  ไม่มีข้อจำกัดว่าแต่ละคนจะส่งภาพเข้าประกวดได้มากน้อยเพียงใด แต่จำกัดให้มีได้ไม่เกินหนึ่งภาพเท่านั้นสำหรับการส่งแต่ละครั้ง และภาพที่ส่งเข้าร่วมสนุกแต่ละภาพจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

  ภาพต้องบันทึกในระบบดิจิตัล VOA จะไม่รับภาพที่พิมพ์ลงบนกระดาษหรือแผ่นฟิล์ม รวมทั้งภาพที่สแกนจากแผ่นฟิล์มเนกาตีฟ ภาพโปร่งใส หรือภาพบนกระดาษอัดรูป ดิจิตัลไฟลต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่า 5 เมกกาไบต์ อยู่ในรูปของไฟล JPEG หรือ JPG และต้องมีขนาดกว้างและสูงอย่างน้อย 480 x 480 พิกเซล อนุญาตให้คร๊อปภาพ เบิร์น ทำภาพให้เบลอ หรือแก้ไขสีภาพเพียงเล็กน้อยเท่านั้น VOA สงวนสิทธิที่จะคร๊อปหรือปรับขนาดภาพให้เหมาะสมกับการนำเสนอ และใช้ภาพดังกล่าวสำหรับกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ VOA จะไม่คืนภาพดิจิตัลที่ได้รับคืนแก่เจ้าของภาพ 

  ด้วยการส่งภาพเข้าร่วมการประกวด ผู้ส่งภาพยืนยันว่าภาพที่ส่งนั้นเป็นผลงานของตนอย่างแท้จริง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้า สิทธิทางศีลธรรม  สิทธิความเป็นส่วนตัว/สิทธิในการเผยแพร่ หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลหรือองค์กรใด และบุคคลอื่นไม่มีสิทธิ ความเป็นเจ้าของ หรือผลประโยชน์ใดใดอยู่ในภาพนั้น

  คณะกรรมการสงวนสิทธิที่จะขอตรวจสอบภาพดั้งเดิมเพื่อยืนยันการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์เหล่านี้ ภาพต่างๆ อาจถูกตรวจสอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิเพื่อให้แน่ใจเรื่องความยุติธรรมสำหรับทุกคน

  ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีเนื้อหาหรือแสดงออกในทางลามกอนาจาร ยั่วยุ ดูหมิ่นสบประมาท กระตุ้นเร้าทางเพศ เป็นภาพเปลือย หรือไม่เป็นที่ยอมรับหรือมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม โดยทั้งนี้ขึ้นกับการพิจารณาของคณะกรรมการ

  การได้รับอนุญาตให้นำไปใช้: หากภาพนั้นมีเนื้อหา องค์ประกอบ หรือคุณสมบัติใดซึ่งผู้ส่งภาพไม่ได้เป็นเจ้าของ และ/หรืออาจเป็นสิทธิของบุคคลที่สาม และ/หรือมีบุคคลใดปรากฏอยุ่ในภาพนั้น ผู้ส่งภาพต้องรับผิดชอบในการขอรับการอนุญาตให้นำไปใช้ได้ก่อนจะส่งภาพนั้นเข้าประกวด เพื่อให้สามารถนำภาพดังกล่าวไปใช้ต่อได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดใดเพิ่มเติม

  ผู้ได้รับรางวัล: คณะกรรมการที่คัดเลือกโดยผู้บริหารของ VOA  จะพิจารณาตัดสินผู้ได้รับรางวัลและจะประกาศชื่อประมาณวันที่  11 เมษายน 2013 และแจ้งให้ทราบทางอีเมล หากไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้หลังจากการพยายามหลายครั้ง คณะกรรมการจะมอบรางวัลให้ผู้ที่เลือกไว้สำรอง

  ผู้ชนะการประกวดภาพของ VOA ประจำปี 2013 จะได้รับ iPad รุ่นใหม่ของ Apple (จอภาพ Retina display, 16 GB พร้อมระบบ wi-fi & เครือข่ายเซลลูลาร์) ที่ซื้อในสหรัฐฯ มูลค่าประมาณ $629 หรือรางวัลอื่นซึ่งมีมูลค่าใกล้เคียง หากจำเป็นต้องมีรางวัลอื่นทดแทนจากสถานที่อยู่ของผู้รับรางวัลดังกล่าวจะตัดสินใจโดยผู้รับรางวัลและผู้บริหารของ VOA การส่งรางวัลจะทำโดยวิธีที่ยอมรับโดยผู้รับรางวัลและผู้บริหารของ VOA ผู้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างการส่งรางวัลนี้ออกจากสหรัฐฯ   

  การมอบสิทธิ: จากการเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายนี้ ผู้ร่วมสนุกอนุญาตให้  Voice of America มีสิทธิต่างๆ ทั่วโลกอย่างถาวรโดยไม่จำกัดเฉพาะและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดใดในการทำขึ้นใหม่ แจกจ่าย นำออกแสดง และสร้างผลงานต่อเนื่องจากภาพใดใดที่ส่งเข้าร่วมประกวด (รวมทั้งสิทธิในการระบุชื่อเจ้าของภาพ) การนำภาพใดมาแสดงทางเวปไซตของ VOA มิได้ความหมายว่าภาพเหล่านั้นได้รับรางวัล ในการส่งภาพเข้าร่วมสนุก ผู้ส่งภาพแต่ละคนยอมมอบสิทธิอย่างไม่จำกัดให้แก่ VOA ในการใช้ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการร่วมประกวดภาพนี้ รวมทั้งใช้ภาพหรือภาพเหมือนของผู้ส่งภาพ โดยไม่ต้องมีข้อพิจารณาหรือเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  การจำกัดความรับผิดชอบ: VOA  จะไม่รับผิดชอบสำหรับความผิดพลาดหรือปัญหาทางเทคนิคใดใดในการส่งภาพเข้าประกวด รวมทั้งความเสียหายหรือการโจรกรรมที่เกิดขึ้นกับแบบฟอร์มการส่งภาพและภาพที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งความผิดพลาดของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการส่ง อัพโหลด และดาวน์โหลดซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกวดภาพถ่ายของ VOA นี้

  ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ผู้ส่งภาพยอมรับว่าอาจมีการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพิสูจน์ยืนยันเอกลักษณ์ตัวตนของผู้ร่วมกิจกรรม ที่อยู่เพื่อการส่งทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หรือเพื่อพิสูจน์ยืนยันคุณสมบัติของผู้ส่งภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้

  Poll archive