อังคาร 09 กุมภาพันธ์ 2016

  Mail:
  VOA Thai
  Room 2702
  330 Independence Avenue, SW
  Washington, DC 20237


  Or:

  หรือ วีโอเอภาคภาษาไทย
  (VOA Thai)
  ตู้ ป.ณ. 101
  ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง
  ถ. รองเมือง กทม.10330

  E-mail:
  thai@voanews.com

   

  ติดต่อเรา
  ส่งอีเมลมาที่ thai@voanews.com หรือส่งความคิดเห็นของท่านโดยใช้ฟอร์มนี้.

  พิมพ์ชื่อ, อีเมล, และข้อคิดเห็นของท่านและ
  คลิ๊ก 'ส่งอีเมล' เพื่อส่งความคิดเห็นของท่าน.

   


  Send Us an Email