ข่าว / โลก

รายงานของ ILO กล่าวว่ามีคนทำงานรับใช้ตามบ้านทั่วโลกมากกว่า 52 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าที่ควร

x

Multimedia

ออดิโอ
 • รายงานของ ILO กล่าวว่ามีคนทำงานรับใช้ตามบ้านทั่วโลกมากกว่า 52 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าที่ควร

ขนาดตัวอักษร - +
รายงานของ ILO กล่าวว่ามีคนทำงานรับใช้ตามบ้านทั่วโลกมากกว่า 52 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเท่าที่ควร
 
รายงานขององค์การแรงงานสากล (ILO) ฉบับนี้เป็นผลของการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้เป็นครั้งแรก และสืบเนื่องมาจากอนุสัญญาเรื่องคนทำงานรับใช้ตามบ้านของ ILO ในเดือนมิถุนายน 2011
 
จุดมุ่งเน้นของรายงาน มุ่งไปที่ส่วนต่างๆสามส่วนของสภาพการทำงาน คือชั่วโมงการทำงาน ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ ซึ่งรวมถึงค่าจ้างที่ไม่เป็นตัวเงิน และการปกป้องคุ้มครองผู้ที่เป็นมารดา
 
Sandra Peloski รองเลขาธิการของ ILO บอกว่าคนรับใช้ตามบ้านมักถูกเลือกปฏิบัติและประสบกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการทำงาน และว่าคนรับใช้ที่พำนักอาศัยอยู่ที่บ้านของนายจ้าง มักถูกข่มเหงรังแก ทั้งทางร่างกาย จิดใจ และทางเพศ รวมถึงการก่อกวนและการจำกัดความเคลื่อนไหว ยิ่งเป็นคนรับใช้ที่เป็นผู้อพยพแล้ว จะประสบกับการถูกเอารัดเอาเปรียบและการข่มเหงรังแกมากยิ่งขึ้นไปอีก
 
รายงานของ ILO ระบุว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของคนรับใช้ ไม่มีข้อกำหนดทางกม.ในเรื่องชั่วโมงการทำงาน และราวๆ 45% ไม่มีวันหยุดในช่วงสัปดาห์ หรือการพักร้อนประจำปีโดยได้รับค่าจ้างด้วย นอกจากนี้ มีจำนวนกว่าครึ่งเล็กน้อยที่ได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างขั้นต่ำ และมากกว่าหนึ่งในสาม ไม่มีสิทธิ์จะลาคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้างด้วย
 
สถิติอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่า ภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิค ละตินอเมริกาและแถบทะเลแคริบเบียน มีคนทำงานรับใช้ตามบ้านมากที่สุด และว่า 7.5% ของผู้หญิงทั่วโลกทำงานเป็นคนรับใช้ตามบ้าน
 
แต่ ILO บอกว่า ตัวเลขข้างต้น ต่ำกว่าความเป็นจริง Martin Oetz เจ้าหน้าที่ ILO ในเรื่องสภาพการทำงาน บอกว่า ที่ตัวเลขของทางการไม่สะท้อนความเป็นจริง ก็เพราะไม่ยอมรับกันว่า การทำงานรับใช้ตามบ้าน เป็นการว่าจ้างงานตามปกติ หากแต่มองกันว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการทำความตกลงยินยอม
 
รายงานของ ILO ตั้งข้อสังเกตว่า เอเชียและตะวันออกกลาง มีการปกป้องคุ้มครองคนรับใช้ตามบ้านน้อยกว่าที่อื่น แต่บอกไว้ด้วยว่า อนุสัญญาเรื่องคนทำงานรับใช้ตามบ้านที่ทำกันไว้ ได้ก่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นแล้วในหลายประเทศสมาชิก โดยมีการปฏิรูปในเรื่องนี้ หรือกำลังจะมีขึ้นในประเทศต่างๆ 13 ประเทศ ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย

ห้องแสดงรูปภาพ

Your JavaScript is turned off or you have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
 • The Looxcie is a wearable camcorder that slips over the user’s ear. It can be paired with an Android device via Bluetooth to send video clips and also serves as an earpiece for a phone.
 • GoPro is a line of personal cameras that can be mounted on a helmet or other piece of sports equipment. The cameras are especially popular with extreme sports participants.
 • ChipSip’s Smart Glass is similar to Google Glass. It can pair with Android devices and includes a high definition screen.
 • Unlike Google Glass and Smart Glass, Glass Up looks more like a real set of glasses. The display is the center of the right lens and the information appears in the center of the wearer’s field of vision.
 • Laforge’s Icis smart glasses also incorporate a larger information display into a full pair of glasses. Laforge will be sending glasses with beta testers in mid-to-late 2014.
 • Optinvent Ora is an example of “augmented reality” glasses that put a see-through screen in the wearer’s field of vision. The glasses run on the Android operating system.
 • Meta Pro boasts that its display is 15 times larger than Google Glass, with a holographic interface. The glasses will be available to consumers in Fall of 2014.
 1. ออดิโอ Google ได้ขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรเป็นผู้พัฒนา contact lens ที่ทำงานเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน และทำหน้าที่เป็นกล้องได้
 2. Multimedia ญาติผู้สูญหายจากเหตุเรือล่มในทะเลของเกาหลีใต้แสดงความขุ่นเคืองต่อการทำหน้าที่และให้ข่าวของทางการ
 3. ออดิโอ เด็กหนุ่มรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์หลังจากที่ซ่อนตัวอยู่ในช่องล้อเครื่องบินที่บิน 5 ชั่วโมงผ่านระดับความสูงนับหมื่นเมตร และข่าวธุรกิจอื่นๆ
 4. ออดิโอ นักวิจัยอเมริกันชี้ว่าการรับประทานเนื้อแปรรูปมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งลำใส้ใหญ่
 5. ออดิโอ ผู้บริหารของ Fox ถูกไล่ออกหลังจากใช้อีเมลของบริษัทเรี่ยไรเงินให้ญาติของผู้สูญหายไปกับเที่ยวบิน MH370 และข่าวธุรกิจอื่นๆ

VOA Thai App

แอพพลิเคชั่นจากวีโอเอไทย เพียงแค่คลิกที่รูปหรือถ่ายรูปรหัส QR เราจะพาคุณไปยัง Apple Store หรือ Google Play ได้ทันที!