ลิ้งค์เชื่อมต่อ

จำนวนนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ลดลงบางแห่ง


Graduating students in the Class of 2016 at City College of New York.

Graduating students in the Class of 2016 at City College of New York.

การสำรวจล่าสุดโดยสถาบัน Institute of Higher Education ชี้ว่า เกือบร้อยละ 40 ของสถาบันที่ตอบแบบสอบถาม 250 แห่ง มีจำนวนนักเรียนต่างชาติที่สมัครเรียนลดลง

การลดลงเห็นได้ชัดเจนในกลุ่มผู้สมัครเรียนจากประเทศแถบตะวันออกกลาง โดยลดลง 39% สำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี และต่ำลง 31% สำหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

ผู้สมัครเรียนต่อสหรัฐฯ ที่มาจากตะวันออกกลาง ส่วนใหญ่เป็นประชาชนชาวคูเวต อิหร่าน และซาอุดิอาระเบีย ตามรายงานของ Institute of Higher Education

ในสหรัฐฯ มีนักเรียนต่างต่างเดินทางมาเรียนที่สถาบันต่างๆ กว่า 1 ล้านคน และนำรายได้เกือบ 33,000 ล้านดอลลาร์มาสู่เศรษฐกิจอเมริกัน

จำนวนนักเรียนจากจีนมีอยู่มากกว่า 3 แสนคนถือว่ามากที่สุด รองลงมาคืออินเดียที่มีนักเรียน 160,000 คนในสหรัฐฯ

ราวหนึ่งในสี่ของสถาบันที่ตอบแบบสอบถาม กล่าวว่า จำนวนนักเรียนจากทั้งสองประเทศลดลงเช่นกัน

XS
SM
MD
LG