ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แนวปะการังใหญ่ชายฝั่งทะเลของออสเตรเลียอาจตายลงจากการฟอกสี


Corals and fish are seen at Australia's Great Barrier Reef (file photo).

Corals and fish are seen at Australia's Great Barrier Reef (file photo).

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลและ El Nino ในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นสาเหตุสำคัญ

นักวิทยาศาสตร์พบว่าบางส่วนของแนวปะการังยักษ์ Great Barrier Reef ในทะเลทางชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลีย ที่สีซีดลงเพราะการฟอกขาว อาจทำให้ปะการังเหล่านี้ตายลงได้

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลและ El Nino ในมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นสาเหตุสำคัญของการฟอกขาวของปะการัง และหากอุณหภูมิของน้ำทะเลไม่ลดลงปะการังเหล่านี้ก็อาจตายลงได้

นักวิทยาศาสตร์บอกด้วยว่า การฟอกสีซึ่งทำให้ปะการังมีสีขาวซีดลงครั้งนี้ ร้ายแรงกว่าที่เคยเกิดขึ้นในปี 1998 และ 2002 และปะการังในแถบทางเหนือได้รับผลกระทบมากกว่าปะการังทางตอนใต้ เนื่องจากสภาวะอากาศที่มืดครึ้ม ทำให้อุณหภูมิของน้ำในทะเลทางใต้ไม่สูงเท่า

องค์การ UNESCO ได้จัดให้ Great Barrier Reef หรือแนวปะการังยักษ์นี้เป็นมรดกโลก เนื่องจากแหล่งดังกล่าวประกอบด้วยปะการังกว่า 400 สายพันธ์ และเป็นที่อาศัยของปลาราว 1,500 ชนิดด้วยกัน

XS
SM
MD
LG