ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เกาะกระแส? อังกฤษขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการพัฒนา AIIB ที่มีจีนเป็นผู้ริเริ่ม


Chinese Finance Minister Lou Jiwei, right, toasts with guests at the signing ceremony of the Asian Infrastructure Investment Bank in Beijing, Oct. 24, 2014.

Chinese Finance Minister Lou Jiwei, right, toasts with guests at the signing ceremony of the Asian Infrastructure Investment Bank in Beijing, Oct. 24, 2014.

จีนผลักดันให้เกิดธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งนี้อย่างจริงจังตั้งแต่ปีที่แล้ว โดย AIIB จะทำหน้าที่คล้าย ADB หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย

อังกฤษขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการพัฒนาที่มีจีนเป็นผู้ริเริ่ม Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB ซึ่งเน้นให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสำหรับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน

รัฐมนตรีกระทรวงการคลังอังกฤษ George Osborne กล่าวว่าการเข้าร่วม AIIB จะสร้างโอกาสที่ดียิ่งต่อการลงทุนและการพัฒนาร่วมกัน กระทรวงการคลังอังกฤษบอกว่าจะมีการเจรจากับผู้แทน AIIB ในเดือนนี้

จีนผลักดันให้เกิดธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งนี้อย่างจริงจังตั้งแต่ปีที่แล้ว ทั้งนี้ AIIB ทำหน้าที่คล้าย ADB หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย

สหรัฐเคยวิจารณ์ความริเริ่มนี้ของจีนว่า ธนาคาร AIIB ควรมีธรรมาภิบาลที่ดี และ AIIB อาจน่าจะต้องอาศัยการลงทุนร่วมกับสถาบันที่เก่าแก่ในช่วงเริ่มต้นก่อน

XS
SM
MD
LG